Norwegian med solid resultatforbedring og rekordfulle fly

Norwegian med solid resultatforbedring og rekordfulle fly

Norwegian legger i dag fram et kvartalsresultat før skatt (EBT) på 456 millioner kroner. Det er 593 millioner kroner bedre enn fjoråret. Fyllingsgraden for kvartalet er på 85 prosent. Utviklingen er god i alle Norwegians markeder. Det samme gjelder på langsdistanse hvor fyllingsgraden er over 90 prosent og passasjertallet mer enn fordoblet sammenlignet med samme tid i fjor.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fyllingsgraden i andre kvartal var 85 prosent, opp fem prosentpoeng sammenlignet med samme peiode i fjor. På langdistanserutene var fyllingsgraden enda høyere med 91 prosent. I andre kvartal fløy 324 000 passasjerer på Norwegians langsdistanseruter. Det er mer enn en fordobling fra fjoråret hvor passasjertallet var 139 000 dette kvartalet. Norwegian flyr nå 434 ruter i Europa, USA og Asia, hvorav 21 er langdistanseruter. Til sammen har Norwegian nå 28 langdistanseruter i salg og flere vil komme om få uker, blant annet London Gatwick – Boston.

[factbox id="1"]

I andre kvartal i år ble en ny Boeing 787 Dreamliner og to nye Boeing 737-800 faset inn. Norwegian har nå en flåte på 8 Dreamliner langdistansefly og vil fase inn ytterligere fire Dreamlinere neste år. Alle de nye Dreamlinerne som leveres heretter vil være større enn de Norwegian opererer i dag.

God utvikling i alle markeder

Til sammen 7 millioner passasjerer fløy med Norwegian i andre kvartal – en økning på 9 prosent. Den sterkeste veksten i antall passasjerer hadde Norwegian på London Gatwick, tett etterfulgt av OSL. Også de spanske flyplassene har solid vekst i antall Norwegian-passasjerer. I løpet av kvartalet har Norwegian lansert innenriksruter i Spania, samt helt nye ruter til Karibien og mellom Karibien og de amerikanske storbyene Boston, New York og Washington DC.

Selv med en svak norsk krone går enhetskostnadene ned, og noe som sikrer selskapet konkurransekraft fremover. Kostnadene til drivstoff har gått ned, og oppveier mer enn effekten av en svak krone. Nye fly bruker vesentlig mindre drivstoff enn eldre fly, noe som gir Norwegian en betydelig konkurransefordel. Norwegian har en av verdens yngste flyflåter med en gjennomsnittsalder på 4 år.

For andre kvartal omsatte Norwegian for nærmere 5,9 milliarder kroner, en økning på 16 prosent fra tilsvarende kvartal året før. På langdistanserutene var omsetningsveksten 60 prosent. Samlet kapasitetsvekst (ASK) var på 8 prosent for andre kvartal, mens trafikkveksten (RPK) var 15 prosent, noe som også henger sammen med at hver Norwegian-passasjer i snitt nå flyr vesentlig lenger enn før. Stadig flere kunder kjøper valgfrie tilleggsprodukter om bord.

Norwegian kåret til verdens beste lavpriselskap på langdistanse

– Dette har vært et godt kvartal for oss, med en positiv utvikling jevnt over hele rutenettet, ikke minst på langdistanserutene. Vi har fylt flyene, lansert nye ruter til spennende destinasjoner og ikke minst fått gode tilbakemeldinger fra kundene i form av to Skytrax-priser, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

Norwegian ble i juni kåret til verdens beste lavpriselskap på langdistanse, i konkurranse med flyselskap verden over. Norwegian vant også prisen for beste lavpriseselskap i Europa for tredje år på rad. Skytrax Awards regnes som den mest prestisjefylte og anerkjente prisutdelingen i flybransjen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen