Norwegian med milliontap etter streik

Norwegian med milliontap etter streik

Flyselskapet Norwegian forteller om effektene av pilotstreiken tidligere i år. De melder nå et samlet tap på omkring 350 millioner kroner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kampanjer vil ikke kompensere

[factbox id="1"]

Kansellerte flyvninger resulterte i et tap på 120 millioner kroner, mens regningen på oppvartning av strandede passasjerer kom på 110 millioner. Inntektsbortfallet i form av tapte bestillinger fremover er beregnet til 120 millioner kroner. Dermed kommer streikeregningen på om lag 350 millioner kroner.

- Dette er tap og inntektsbortfall vi må leve med, sier administrerende direktør i Norwegian Bjørn Kjos i en pressemelding.

Antall passasjerer ble redusert med 4 prosent sammenlignet med mars 2014. Norwegian forventer også negative effekter av pilotstreiken for april.

Til tross for dette melder de at billettrafikken har tatt seg opp, trolig på bakgrunn av omfattende kampanjer i etterkant av streiken. Gode bestillingstall utover våren vil likevel ikke kunne kompensere for tapet etter streiken.

- Hadde vi ikke hatt en så stor kundemasse og mange hardtarbeidende medarbeidere også utenfor Skandinavia ville situasjonen vært enda vanskeligere, avslutter Kjos i pressemeldingen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen