Norske BIM-prosjekter i verdenstoppen

Norske BIM-prosjekter i verdenstoppen

Troen på en papirløs fremtid har ikke blitt mindre etter at to norske BIM-prosjekter gikk til topps i AEC Excellence Awards i Las Vegas i høst. – Det er både enklere og billigere å finne mulige konflikter mellom fag foran skjermen enn på anleggsplassen, sier Kristin Lysebo i Bane NOR.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektet som fikk førsteplassen i kategorien store samferdselsprosjekter, er visualisering av deler av Jernbaneverket – nå Bane NOR – sitt InterCity-prosjekt på Dovrebanen. Bak 3D-modellen står Rambøll og Sweco.

Norconsults papirløse vannkraftprosjekt, Vamma 12, som er under oppføring i Skiptvedt i Østfold med Hafslund som tiltakshaver og AF Gruppen som entreprenør, vant i kategorien «Energi og naturressurser».

Totalt mottok Autodesk AEC Excellence Awards 162 bidrag fra 29 land. Prisen ble delt ut under konferansen Autodesk University 16. november.

Blir trukket frem som noe av det beste som er laget

3D-modellen av InterCity-prosjektet på Dovrebanen dekker en 75 km lang togstrekning mellom Sørli og Brumunddal hvor det planlegges dobbeltspor, og viser både land, vann og bebyggelse. Autodesk peker blant annet på løsninger i forhold til det utfordrende terrenget med verdifulle landskapsområder og nærheten til Mjøsa, samt på hvordan vinnerne har brukt BIM-modellen i kommunikasjon med involverte instanser og publikum, i sin omtale av prosjektet.

– Det er kjempemoro å se at satsingen vekker oppsikt, og at det blir trukket frem som noe av det beste som er laget. Det gir inspirasjon til videre bruk av modeller, sier Kristin Lysebo som er fagansvarlig for 3D i InterCity prosjektet hos Bane NOR.

Hun forteller at det primært er i InterCity-prosjektene at man har begynt å bruke modeller så tidlig.

– Det har vært brukt før også, men kanskje ikke i så tidlig fase. Målet er å gjenbruke dataene i modellene, slik at de går fra en fase til den neste. Det skal være en levende modell.

BIM og kommunikasjon i tidlig fase

Hun mener det er mange grunner til å bruke BIM:

– Den viktigste grunnen til at vi bruker modeller, er muligheten til å kjøre bedre tverrfaglig kontroll mellom fagene. Spesielt i anleggsfasen, men også under prosjektering. Det er både enklere og billigere å finne mulige konflikter mellom fag foran skjermen enn på anleggsplassen, sier hun.

Den andre viktige siden er kommunikasjon i tidlig fase.

– Det er utrolig mye enklere å kommunisere internt, men også eksternt til grunneiere, kommune, fylkeskommune og publikum når man bruker en 3D-modell.

Selv om modellene gir et klarere bilde, tror hun ikke at det uten videre vil føre til mindre skepsis til prosjektene.

– Det er det tidlig å si noe om. Det kan nok slå ut begge veier, for resultatet kan være både bedre og verre enn man trodde. Men det er lettere å danne seg et bilde av virkeligheten, mener hun.

En oppmuntring til å fortsette utviklingen

Philip Hon som er BIM-strateg i Sweco understreker at det er en stor samarbeidsgruppe som står bak. Totalt har 120 personer bidratt i prosessen.

– Sweco satte en høy ambisjon for noen år siden, og opprettet en Sweco BIM-gruppe. Mye bra arbeid er gjort, og vi fortsetter å utvikle oss, sier han.

Hon mottok prisen sammen med Lysebo, Swecos BIM-koordinator Atle Høidalen og Marit Loland Tveit og Kathrine Gjerde fra Rambøll. Han legger ikke skjul på at prisen er viktig.

– Det betyr veldig mye. Det er en bekreftelse og et bevis på at vi har oppnådd ambisjonen som vi ønsket for tre år siden. Prisen er en oppmuntring til å fortsette utviklingen, sier han.

Hon er enig i at synliggjøring av prosjekter utad er et stort poeng.

– Det er veldig viktig å gjøre prosjektet tydelig og forståelig, og ikke vise unødvendige ting som er alt for tekniske. Det er ønskelig å komme nærmere publikum for å skape dialog. Mens tegninger kan skape en barriere, kan en modell vise prosjektet mer tydelig og forståelig, mener han.

I modellen er det lagt inn simuleringer av 200 års flom i Mjøsa, slik at man kan ta høyde for vannmassene i plassering og utforming av banen.

– I fremtiden kommer det til å bli mer og mer analyser og simuleringer for å vise hvordan naturen beter seg og hvor det er kritiske punkter, mener han.

Med BIM kan man analysere hver eneste lille geometri

Heller ikke teknologileder Marius Jablonskis i Norconsult legger skjul på at det er stas at lille Norge vinner globale priser i konkurranse med store og spennende prosjekter fra land som Kina og USA.

– Men i forhold til «open standards» kan det også være en fordel at Norge er et ganske lite land, for man må ikke ha hele industrien med seg, sier han.

Jablonskis som mottok prisen sammen med kollegaene Kristoffer Bugge og Frode Tørresdal, kjenner ikke til andre store papirløse prosjekter som er så godt igang. Selv hadde han ikke sett for seg at det skulle være mulig å kjøre et helt papirløst prosjekt så tidlig, og han mener softwareutvikleren Autodesk sin evne til å se fremover og ta til seg innspill fra bransjen har mye å si for utviklingen.

Han mener bruk av BIM er spesielt nyttig i et prosjekt som Vamma 12:

– Det er ikke et vanlig bygg, men en kraftstasjon - et slags apparat som lager penger. Og det er mye vannveier uten rette vinkler. Vinklene er viktige, for hvis geometrien blir feil, kan det gi utslag på effekten. Dersom effekten for eksempel reduseres med 0,001 prosent, kan det være snakk om mye penger.

Med BIM kan man analysere hver eneste lille geometri, og lage en nøyaktig modell til forskalingsprodusenten.
– Erfaringen er at det er mye enklere og mye mer nøyaktig enn noen gang før.

Harald Juvland, stikningssjef i AF Anlegg, har god erfaring med å jobbe papirløst på Vamma 12:

– Vi har tydelige og godt gjennomarbeidede modeller og et tett samarbeid med Norconsult, så det fungerer bra. Man får et mye bedre innblikk i hva som skal bygges. På Vamma 12 er det mye kompleks armering, som vi ville hatt problemer med å forstå utfra en vanlig tegningsbasert beskrivelse.

Han er ikke i tvil om at dette er fremtiden.

– Det er helt klart. Det kommer bare mer og mer. Det er ikke mange prosjekter som kjøres på den måten enda, men om 2-3 år er det helt standard.

Til toppen