Norsk stein med i canadisk forskningsprosjekt

Norsk stein med i canadisk forskningsprosjekt

På grunn av den lave alkalireaktiviteten, er Franzefoss sitt anlegg på Steinskogen spurt om å sende 20 kilo basalt til forskningsprosjektet til det canadiske universitet Laval University i Quebec.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det canadiske universitet Laval University i Quebec har et pågående forskningsprosjekt hvor de tester basalter fra hele verden med tanke på alkalireaktivitet, en kjemisk reaksjon betongbransjen ikke vil ha.

Er kjent på grunn av den lave alkalireaktiviteten

– Steinen fra Steinskogen er kjent på grunn av den lave alkalireaktiviteten, men jeg visste ikke at den var kjent i Canada. Jeg har nå sendt 80 kilo med basalt til Canada for å være sikker på at de har nok stein, sier geolog og kvalitetsleder i Franzefoss Pukk, Oliver Queck.

Han synes det er stor stas at Franzefoss er med på et slikt forskningsprosjekt.

– Jeg er veldig stolt over at steinen er så god at forskere i Canada lurer på om de kan få teste den, sier han.

Viktig med forskning

Som geolog er Queck opptatt av forskning, og synes det er viktig at Franzefoss Pukk bidrar til forskning. Tidligere har Steinskogen blant annet levert en del prøver til Sintef.

– Hvis vi har mulighet til å gi et forskningsinstitutt tilgang til varer eller til et brudd, er det en del av det samfunnsansvaret vi har, sier han, og fortsetter:

– Å drive pukkverk handler ikke bare om å knuse stein, men også om kvalitet, hva slags type stein og radoninnhold. Det er temaer som bare blir viktigere og viktigere, og for å henge med på all den nye kunnskapen som kommer, er det viktig å være med på forskningen også, avslutter Queck.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen