Norsk stein med i canadisk forskningsprosjekt

Norsk stein med i canadisk forskningsprosjekt

På grunn av den lave alkalireaktiviteten, er Franzefoss sitt anlegg på Steinskogen spurt om å sende 20 kilo basalt til forskningsprosjektet til det canadiske universitet Laval University i Quebec.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det canadiske universitet Laval University i Quebec har et pågående forskningsprosjekt hvor de tester basalter fra hele verden med tanke på alkalireaktivitet, en kjemisk reaksjon betongbransjen ikke vil ha.

Er kjent på grunn av den lave alkalireaktiviteten

– Steinen fra Steinskogen er kjent på grunn av den lave alkalireaktiviteten, men jeg visste ikke at den var kjent i Canada. Jeg har nå sendt 80 kilo med basalt til Canada for å være sikker på at de har nok stein, sier geolog og kvalitetsleder i Franzefoss Pukk, Oliver Queck.

Han synes det er stor stas at Franzefoss er med på et slikt forskningsprosjekt.

– Jeg er veldig stolt over at steinen er så god at forskere i Canada lurer på om de kan få teste den, sier han.

Viktig med forskning

Som geolog er Queck opptatt av forskning, og synes det er viktig at Franzefoss Pukk bidrar til forskning. Tidligere har Steinskogen blant annet levert en del prøver til Sintef.

– Hvis vi har mulighet til å gi et forskningsinstitutt tilgang til varer eller til et brudd, er det en del av det samfunnsansvaret vi har, sier han, og fortsetter:

– Å drive pukkverk handler ikke bare om å knuse stein, men også om kvalitet, hva slags type stein og radoninnhold. Det er temaer som bare blir viktigere og viktigere, og for å henge med på all den nye kunnskapen som kommer, er det viktig å være med på forskningen også, avslutter Queck.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen