Bildet viser en drone som har vært testet ved Andøya Space Center.
Bildet viser en drone som har vært testet ved Andøya Space Center. (Foto: Trond Abrahamsen)

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving.

  • Droner
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Selskapet er 100% eiet av Andøya Space Center, med Odd Roger Enoksen som Styreleder.

– Det foregår en prosess i Regjeringen hvor et Nasjonalt Dronesenter skal vurderes. En del av den vurderingen er en mulig lokalisering til Andøya Space Center/Andøya Test Center. Vi mente imidlertid at tiden nå var inne for å komme i gang og vise fremdrift i saken», uttaler styreleder Odd Roger Enoksen. 

– Dette er kanskje en av de mest spennende næringene akkurat nå og vi er overbevist om at Norge har muligheter til å hevde seg internasjonalt i både utviklingen og bruk av droner. Det etableres nye dronesentre flere steder i Europa, men det er få eller ingen som har de samme forutsetningene som vi har i Norge. Derfor har vi nå etablert Norsk Dronesenter, med en ambisjon om at dette skal bli en samlende ressurs for hele den norske dronenæringen, med testfasiliteter flere steder i Norge og et bredt samarbeide mellom selskaper, akademia og statlige etater.

Selskapet har som en viktig målsetning å få godkjenning som nasjonalt kompetansesenter, med et nasjonalt formål. På den måten kan Norsk Dronesenter være en ressurs for alle selskaper og aktører som ønsker å ta i bruk eller utvikle nye droneteknologi innenfor trygge rammer. 

Til toppen