Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt

Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt

Hvordan kan vi krysse fjordene langs vestlandskysten når målet er en ferjefri og utbedret E39? En ny animasjon gir deg noen av svarene.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Prosjektet Ferjefri E39 har utviklet en animasjon som skal bidra til at folk får et raskt overblikk over hva vi jobber med for tiden, sier en stolt prosjektleder, Kjersti Kvalheim Dunham.

– Animasjonen gir og et innblikk i hvor krevende det er å finne gode løsninger når syv ferjesamband skal erstattes med bruer. I tillegg skal vegstandarden jevnt over bli bedre langs hele den 1100 kilometer lange strekningen, men vi er godt i gang, forsikrer prosjektlederen – som nå også gleder seg over at Rogfast har fått nødvendig godkjenning fra Stortinget.

Sognefjorden sist ut

– Mye har skjedd siden vi i den forrige animasjonen (2012) lanserte muligheten for rørbru i Sognefjorden. Den undersjøiske bruløsningen vakte mye oppmerksomhet, også internasjonalt. I dag vet vi at det ikke er samfunnsmessig lønnsomt å bygge bru (eller rørbru) over Sognefjorden, men dette kan selvsagt endre seg, sier prosjektlederen. Slik det ser ut i dag, vil trolig Sognefjorden komme sist på lista over planlagte fjordkryssinger.

[youtube id="FD9OJKIr54s"]

Sulafjorden mest krevende

Med dagens kunnskap om vær og vind, er det Sulafjorden som utpeker seg som den mest utfordrende kryssingen langs E39. I animasjonen er et av løsningsforslagene å bygge en rørbru, men ingen beslutninger er foreløpig tatt.

Rogfast – første og største ferjeavløsningsprosjekt

Stortinget godkjente Rogfast 23. mai, og dermed er det gitt klarsignal for det første og største ferjeavløsningsprosjektet i utbyggingen av ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel vil være en realitet når anlegget ferdigstilles i 2025 eller 2026. Dette er et viktig grep for å knytte sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion på Vestlandet. Rogfast innebærer et ferjefritt vegsamband mellom Nord-Jæren og Haugalandet, med betydelige innsparinger i reisetid.

Internasjonal oppmerksomhet

Planleggingen av en ferjefri og utbedret E39 har fått oppmerksomhet verden over, og ingen land har flere undersjøiske tunneler enn Norges 33. Fra 9. til 15. juni samles nær 2000 tunneleksperter fra mer enn 80 land til den årlige World Tunnel Congress (WTC) i Bergen. Prosjektet Ferjefri E39 vil være godt representert og deltar både med foredrag og en egen stand sammen med tunnelmiljøet i Statens vegvesen.

– Her får vi muligheten til å promotere våre løsninger samt bruke anledningen til å diskutere dem med eksperter fra hele verden. Animasjonen om Ferjefri E39 blir en viktig del av vår presentasjon, avslutter Kjersti Kvalheim Dunham.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen