Norges første for offshoreskip - landstrømanlegg på plass i Bergen havn

Norges første for offshoreskip - landstrømanlegg på plass i Bergen havn

Det første landstrømanlegget for offshoreskip er på plass på Skoltekaien i Bergen. For hvert skip som i fremtiden kobler seg til den nye energikilden, kuttes utslipp som tilsvarer luftforurensningen fra 4800 biler. I tillegg blir bergenserne skånet for plagsom støy og vibrasjoner fra de mange skipene som hver dag ligger til kai.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Bergen Havn viser vei for de andre store havnene i Norge. Teknologien er godt utviklet og miljøeffektene er store. Vi står foran et paradigmeskifte ved norske havner, sier Arild Bjørkedal, VP Energy Business i Schneider Electric Norge.

Offhorerederiene først ut

I 2014 hadde Bergen anløp av 1500 offshoreskip og 325 cruiseskip. Det ligger ofte mange skip til kai samtidig, og de blir i gjennomsnitt liggende i 8 timer i løpet av en dag på vinteren og 5 timer på sommeren. Målinger viser at omlag 9 prosent av utslippene i Bergen kommer fra havnen, og at en båt i snitt forurenser like mye som 4800 biler hvert døgn. Offshoreskip står for 35 prosent av luftutslippene fra havnen, mens cruiseskip bidrar med 38 prosent.

[factbox id="1"]

- Bergen Havn starter med landstrøm for offshoreflåten, ettersom disse skipene har flest anløp i havnen. Under vinterhalvåret, når luftforurensningen er høyest, blir offshoreskipene ofte liggende lang tid til kais på grunn av vanskelige værforhold, men er i drift og forårsaker store utslipp. 90 prosent av utslippet fra skipene vil kunne reduseres med bruk av den nye energikilden i havnen. Offshorerederne er positivt innstilt til å gjøre de tekniske tilpasningene som skal til for at skipene kan ta i bruk anlegget, sier Bjørkedal.

Pilot på plass

Pilotprosjektet for landstrøm er finansiert fra Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Enova. Det er Schneider Electric som står bak løsningen.

-Vi leverer et komplett anlegg for å koble skip til landstrøm gjennom standardløsningen ShoreBox.

Det er en container med alt som trengs for å ta i mot strøm og omforme den til bruk på skipene, og en trommel på kaifronten med en kabel som kan dras fra land og over på skipet hvor den plugges i. Containeren ble produsert i sin helhet og testet på fabrikk, før den ble transportert som en ferdig modul til montering på Skoltekaien i Bergen, sier Bjørkedal.

Skipsindustrien i bakevja

Sammenlignet med andre sektorer, er det få internasjonale retningslinjer og normer relatert til utslipp i shipping- og havneindustrien. I høyt utviklede land har luftkvaliteten blitt bedre de siste tiårene, til tross for befolkningsvekst, trafikk og økt produksjon. Utslipp fra skipsindustrien er et unntak. I europeiske land er det forventet at utslipp av svoveloksider og nitrogenoksider innen 2020 vil overstige forurensningen fra alle andre kilder. Til tross for nedslående estimater, tar stadig flere havner rundt omkring i verden grep for å bedre situasjonen. Som en konsekvens av veksten i bruk av landstrøm har det kommet nye og strengere krav og standarder for løsningene som tas i bruk. Landstrømtilkoblingen som nå er på plass i Bergen er det første anlegget i Norge som er utviklet i henhold til EN 80005-1, som er den nye standarden for landstrøm.

-Landstrømanlegget gir Bergen havn et viktig miljøstempel, og rederiene et godt incentiv for å tilpasse skipene til landstrøm, sier Merete Knain, seniorrådgiver i Enova.

Viser vei for cruiseindustrien

I Bergens indre havn finnes det i dag 35 landstrømuttak som benyttes av mindre fartøyer, inkludert hurtigbåtene, når de ligger til kai. Bergen og Omland havnevesen har også planer om videre utbygging av anlegg for offshorefartøy, cruiseskip og Havforskningsinstituttets fartøy. I cruiseindustrien, som på verdensbasis vokser med 8 prosent i året, er behovet for alternative energikilder stort.

-Potensialet for bruk av landstrøm for å redusere utslipp i cruiseindustrien er enormt. Flåm, Geiranger og andre steder hvor masseturismen har hatt negativ miljøpåvirkning vil i stor grad kunne redusere utslipp og forurensning gjennom å tilby landstrøm til skipene som legger til kai. På sikt vil dette bli standarden i norske havner, men jo før det er på plass, jo bedre er det for miljø og innbyggere, sier Arild Bjørkedal i Schneider Electric Norge.

17. juni arrangeres et landsstrømseminar i Bergen hvor teknologiske, politiske og praktiske muligheter og utfordringer skal diskuteres.

 

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen