Torsdag åpner nye 15,4 km på ny E6 på Helgeland. I løpet av høsten vil 42 km være ferdig nord for Mo i Rana, og framdriften er 14 måneder foran de opprinnelige planene. Bildet viser Røssvoll bru – og er tatt før vegmerkinga er kommet på plass.
Torsdag åpner nye 15,4 km på ny E6 på Helgeland. I løpet av høsten vil 42 km være ferdig nord for Mo i Rana, og framdriften er 14 måneder foran de opprinnelige planene. Bildet viser Røssvoll bru – og er tatt før vegmerkinga er kommet på plass. (Foto: Jan Fredrik Eliassen )

Norges beste vegutbygging skjer like oppunder polarsirkelen

42 km ny og utbedret E6 er tilbakelagt på tre år og til svært gode priser. Framdriften ligger nå 14 måneder foran de opprinnelige planene.

  • vegbygging
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Torsdag åpner nye 15,4 km ny E6 på Helgeland. I løpet av høsten vil 42 km ny E6 være ferdig nord for Mo i Rana.

Samtidig pågår prosjektet for fullt sør for Mo i Rana. Prosjektet strekker seg over hele 260 km fra fylkesgrensen i Trøndelag i sør til Saltfjellet i nord.

Vegdirektøren: Det meste innovative prosjektet

– Jeg nøler ikke med å kalle dette for Norges mest innovative vegprosjekt. Vi får veldig mye veg for pengene, og fremdriften er svært god, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– Strategi, fremdrift og finansiering henger sammen, poengterer Gustavsen. Det er all grunn til å rose Vegvesenets prosjektfolk og entreprenøren BetonmastHæhre, legger han til.

Ny metodikk startet i 2010

Fra 2010 startet Vegvesenet med å utvikle en kontraktsform som var noe nytt i norsk vegbygging, forteller prosjektleder Bård Nyland.

– Vi så at vi kunne kombinere bygging og drift over lange strekninger. Vi tok typiske elementer fra totalentrepriser og erfaringer fra Vegvesenets OPS-prosjekter fra tidlig 2000-tall. Dette har vi bakt inn i noe vi kaller en vegutviklingskontrakt, forklarer Nyland.

Jeg nøler ikke med å kalle dette for Norges mest innovative vegprosjekt.

- Terje Moe Gustavsen

– Styrken ligger i å utnytte den store kunnskapen som ligger i Vegvesenet og samtidig få mest mulig ut at av entreprenørenes kompetanse. Vi startet med en dialogmøter, både fellesmøter og separate møter med interesserte aktører. Vi spurte: Kan dere tenke dere å bygge dette her. Hvor mye forarbeid skal vi gjøre for at det er mest mulig attraktivt for dere?

– Samtidig la vi en stor driftskontrakt fra det eksisterende vegnettet i potten slik at den totale driftskontrakten over 15 år kan utføres med optimal ressursinnsats.

Forbedrer prosjektet underveis

Til grunn for prosjektet ligger ti godkjente reguleringsplaner. Sammen med entreprenørene har Vegvesenet justert veglinja flere steder. I de tilfellene dette krever nye vedtak, tar Vegvesenet den diskusjonen med kommunene.

E6 er selve livsnerven mellom Sør-Norge og Nord-Norge. Store eksportverdier ruller på veiene her.Prosjektet pågår for fullt. For tiden er 130 km under kontrakt. Helgeland får en topp moderne, trafikksikker tofeltsvei som dimensjoneres for 90 km fartsgrense.

Lave kostnader

Helgeland nord kan vise til byggekostnader på 37.000 kr pr. meter veg. Det er langt under gjennomsnittet for denne standarden i henhold til Vegvesenet erfaringstall. Vegen har 8,5 meter bredde, gul midtlinje og kurvaturen er forholdsvis stram.

– Styrken ligger i å utnytte den store kunnskapen som ligger i Vegvesenet og samtidig få mest mulig ut at av entreprenørenes kompetanse, mener Bård Nyland i Statens vegvesen, prosjektleder E6 Helgeland. 15,4 km ny E6 er klar for åpning. Foto: Marius S. Staulen

Prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen er nøye med å understreke at terrengforholdene ikke er mer enn alminnelig krevende. Veglinja krever en tunnel på 600 meter og noen bruer i et typisk skogsterreng.

Til grunn for kostnadsbildet ligger noen helt klare forutsetninger, oppsummerer han:

  • Bygging har skjedd uten opphold
  • Avklaringer om tilpasninger og forbedringer har Vegvesenet fått løpende med Rana kommune
  • Det er rigget til for en stor maskinpark, noe som er mulig på et stort prosjektet

Smal prosjektorganisasjon

Nyland har hatt en smal prosjektorganisasjon. Totalentreprise innebærer økt ansvar for entreprenøren, men byggherren er ikke fraværende!

– Det er en suksessfaktor at fagfolk snakker med fagfolk. Vegvesenet har som byggherre hele tiden tilgjengelig mannskap som kan elektrofag, som kan oppbygging av vei, sprenging i fjell osv.  Det er helt nødvendig for raske avklaringer og videre framdrift.

Ingen alvorlige ulykker

Prosjektet har ferdigstilt 42,5 kilometer ny E6 i løpet av tre år. Gode rutiner for HMS har ført til at byggingen er gjennomført uten alvorlige ulykker på anlegget.

Lokalsamfunnet fornøyd

– Som alle vegprosjekt så er det ulemper i byggeperioden, men vi merker at vi har goodwill i lokalsamfunnet. I fjor høst måtte vi stanse all trafikk i fem timer. Barna kom seg ikke hjem fra skolen. Vi sørger for taco til elevene. Fra foreldre og trafikanter fikk vi hyggelig tilbakemelding om full forståelse for ulempen. Jeg tror det er et uttrykk for at man ser at vi jobber raskt og effektivt, sier Nyland.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen