Norge på europeisk luftfartskonferanse

Norge på europeisk luftfartskonferanse

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen deltar på Aviation Summit i Amsterdam, i regi av det nederlandske EU-formannskapet.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Rusmisbruk hos flybesetning, arbeidsforhold i luftfarten og regelverk for ubemannede luftfartøy (droner) er blant temaene Norge tar opp på konferansen.

- For rusmisbruk hos flybesetninger, er det viktig å harmonisere tiltak på europeisk nivå, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen, i forbindelse med besøket.

Når det gjelder ubemannede luftfartøy, som er et tema som løftes på konferansen, sier statssekretæren:

- Regelverk for droner må være fleksibelt, slik at det ikke hemmer innovasjon og utvikling.

[factbox id="1"]

Om konferansen

Aviation Summit er en stor europeisk luftfartskonferanse  som går over to dager, 20. og 21. januar. Hovedtema som diskuteres er konkurransesituasjonen for europeiske luftfartsaktører, sett i forhold til aktører fra andre verdensdeler. Det diskuteres også tiltak for å modernisere og effektivisere luftfartssektoren i Europa, både for å redusere kostnader og for å håndtere kapasitetsproblemer og ivareta høyt sikkerhetsnivå og miljøhensyn.

Bakgrunnen for konferansen er EUs nye luftfartsstrategi, som kommisjonen la frem i begynnelsen av desember.

Deltagere på Aviation Summit er transportministere fra EU-landene, EU-kommisjonen, ledelsen i EU-parlamentets transportkomité og ulike representanter for luftfartsbransjen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen