Norge kan bli et fremtidslaboratorium for grønn næringsutvikling

Norge kan bli et fremtidslaboratorium for grønn næringsutvikling

Mens andre nasjoner sliter med å skape en fornybar kraftsektor, kan Norge konsentrere sin innsats på grønn næringsutvikling innen transport, bygg og industri.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Her finnes det allerede i dag et potensial for lønnsom næringsutvikling som i sum vil kunne utløse over 16 000 nye arbeidsplasser.

Dette fremkommer av Elektroforums innspill til industrimeldingen og regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Innspillet, i form av en rapport, blir tirsdag formiddag overrakt til næringsminister Monica Mæland under åpningskonferansen på Eliaden.

I rapporten har Elektroforum forsøkt å identifisere viktige utviklingstrekk og norske konkurransefortrinn som til sammen kan gi Norge et forsprang i det globale grønne skiftet som klimamålet i Paris-avtalen krever.

Norsk økonomi har, ved siden av stor tilgang på ren og fornybar energi, et konkurransefortrinn i høy effektivitet og produktivitet, faglært arbeidskraft, høy teknologisk kompetanse og en sterk tillits- og samarbeidskultur.

Dermed ligger det en stor mulighet for oss i å utnytte de store, internasjonale trendene som urbanisering, automatisering, digitalisering, teknologiutvikling og delingsøkonomi. Da kan vårt hjemmemarked bli et fremtidslaboratorium for grønn næringsutvikling.

Vi kan ta ledelsen i det grønne skiftet og med dette skape et grunnlag for produksjon og eksport av en ny generasjon varer og tjenester tilpasset lavutslippssamfunnet.

Medlemmene i Elektroforum har selv etablert en rekke initiativ for å realisere mulighetene, men disse initiativene vil i samspill med forutsigbare politiske rammebetingelser kunne akselerere det grønne skiftet.

Rapporten inneholder derfor en konkret strategi for hvordan myndighetenes rammebetingelser kan ta oss enda nærmere et lavutslippssamfunn som møter Norges internasjonale klimaforpliktelser og som bidrar til en styrket, bærekraftig norsk økonomi.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen