Norge har ratifisert Parisavtalen

Norge har ratifisert Parisavtalen

Norge har nå ratifisert den nye internasjonale klimaavtalen fra Paris. Vi er blant de første landene som formelt slutter oss til Parisavtalen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Norges ratifikasjonsdokumentet er trygt deponert i FNs hovedkvarter i New York.

[factbox id="1"]

– Vi tar sikte på felles gjennomføring med EU for å nå klimamålene for 2030. Det gir oss et solid, forpliktende og forutsigbart europeisk regelverk å basere oss på når vi skal gjennomføre målet vårt om 40 prosent reduksjon i utslippene av klimagasser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

I tillegg til Norge, har Somalia, Palestina og 15 mindre øystater så langt ratifisert Parisavtalen. Til sammen står disse landene for 0,18 prosent av verdens globale utslipp.

Forhindre klimaendringer

Parisavtalen styrker det globale samarbeidet på klimaområdet og landenes innsats for å forhindre farlig, menneskeskapte klimaendringer. Den trer i kraft når minst 55 land – som til sammen står for minst 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser – har sluttet seg til avtalen.

– Norge er en pådriver for at flest mulig land tiltrer Parisavtalen raskest mulig, slik at den formelt kan tre i kraft, En rask ikrafttredelse gjør at landene tidlig gjennomfører de viktige klimatiltakene i avtalen, sier Vidar Helgesen.

[img id="1"]

Store land ratifiserer senere i år

USA, Kina og Brasil er blant de store utslippslandene som forventes å tiltre Parisavtalen allerede i år. Ytterligere land har også indikert at de i år vil bli en del av avtalen. Til sammen utgjør disse landene en stor del av verdens utslipp av klimagasser.

– Til tross for at Norge står for en svært liten del av verdens utslipp, gjør Norge en kraftig innsats i arbeidet med å begrense farlige menneskeskapte klimaendringer. Spesielt arbeidet med regnskogsinitiativet REDD+ får skryt internasjonalt, sier Vidar Helgesen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen