Nordmenn kan betale mer for drikkevannet sitt

Nordmenn kan betale mer for drikkevannet sitt

Norge har drikkevann i verdensklasse. For at det skal forbli slik må kommunene investere 280 milliarder kroner frem mot 2040, viser ny rapport. De fleste innbyggerne er villige til å betale mer i gebyr for å sikre vann- og avløpstjenesten fremover.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Som omtalt av NRK 26. juli, viser en fersk rapport fra Norsk Vann at det må investeres 280 milliarder kroner i å oppgradere vann- og avløpsanleggene i landet frem til 2040. Fornyelse av vann- og avløpsnettet står for 64 prosent av investeringsbehovet, da det er nødvendig å øke dagens fornyelsestakt med om lag 50 prosent. Anleggene må også bygges ut for å takle befolkningsveksten, klimaendringene og skjerpede krav til kvalitet og sikkerhet.

- Vi har verdens beste drikkevann i springen, men vi har latt det bli en sovepute. Hvert år øker vedlikeholdsetterslepet på vann- og avløpsnettet. I dag går over 30 prosent av vannet som blir renset i vannverkene, tapt på grunn av lekkasjer. Opprustningen må begynne nå. Hvis ikke kan prislappen bli enda høyere, sier Toril Hofshagen, direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Vann.

Livsviktig infrastruktur

280 milliarder er et svimlende beløp, men ifølge Norsk Vann ville det ha kostet hele 800 milliarder kroner å bygge de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene i Norge på nytt.

- Vi har bygd opp en enorm infrastruktur i Norge for å sørge for rent vann i springen og rent vann i naturen i vårt langstrakte land. Dette er livsviktig infrastruktur som sørger for at innbyggere og næringsliv har tilgang på rent vann hvert minutt av døgnet, 365 dager i året. Det må vi ta vare på, sier Hofshagen.

Det er kommunens innbyggere som må betale for at Norge fremdeles skal ha verdens beste drikkevann. Investeringsbehovet fremover vil gi en beregnet økning i vann- og avløpsgebyret på 4 prosent årlig utover ordinær prisvekst. Men gebyret vil kunne variere mye fra kommune til kommune.

De fleste er villige til å betale mer

En befolkningsundersøkelse som Sentio har utført på oppdrag for Norsk Vann, viser at de fleste er villige til å betale mer i gebyr for å få rent vann i springen og rent vann i naturen. Hele 68 prosent av de spurte var i svært stor grad eller i noen grad villige til å betale mer for vann- og avløpstjenesten. Kun 27 prosent syntes det er dyrt med vann- og avløp i dag.

- Overraskende mange var positive til å betale mer for denne viktige kommunale tjenesten, sier Norsk Vann direktøren.

- Men det er viktig at vannbransjen lykkes i å samarbeide om teknologiutvikling og mer effektiv tjenesteproduksjon, for å begrense gebyrveksten mest mulig.

Flere arbeidsplasser innenlands

En satsing på vann i Norge gir også muligheter for flere arbeidsplasser innenlands og eksport av norsk vannteknologi og -kompetanse.

- Det globale markedet skriker etter vannkompetanse og ny teknologi. I Norge lever vi av og med vannet, hva er da mer naturlig enn at vi viser verden hvordan man forvalter og bruker denne fantastiske ressursen? En skikkelig satsing kan skape en ny norsk eksportnæring, avslutter Hofshagen.

 

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen