Nordisk nett - den første bølgekraften er levert

Nordisk nett - den første bølgekraften er levert

Tilkoblingen av de første bøyene er gjennomført, og Sotenäs bølgekraftverk utenfor Lysekil på den svenske vestkysten forsyner nå elektrisitet til det nordiske strømnettet. "Et gjennombrudd", sier Mats Leijon som står bak ideen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Verdens første bølgekraftverk

Tilkoblingen av bøyene, som har en diameter på sju meter, til de lineære generatorene plassert på havbunnen, utgjør et system som på mange måter blir verdens første. Det et verdens første bølgekraftverk bestående av flere enheter og verdens første undervannstransformatorstasjon.

– Dette er en veldig betydningsfull framgang. Vi er svært glade for å ha kommet så langt, og jeg ønsker å takke Fortum og Energimyndigheten for deres tillit og støtte gjennom denne til tider tøffe reisen, sier professor Mats Leijon, administrerende direktør i Seabased.

[img id="1"]

Framtidige energikilder

– For Fortum er Sotenäs og de andre bølgekraftprosjektene vi er involvert i en del av FoU-arbeidet som vi utfører for å undersøke og finne nye, framtidige energikilder som kan supplere den utslippsfrie produksjonen vi allerede har i form av vannkraft, atomkraft, biodrivstoff, sol og vind, sier visepresident Risto Andsten i Fortum Renewables.

- Selv om det kommersielle gjennombruddet for bølgekraft er trolig flere år i fremtiden, er det viktig å teste og lære, sier visepresident Risto Andsten i Fortum Renewables.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen