Nordisk nett - den første bølgekraften er levert

Nordisk nett - den første bølgekraften er levert

Tilkoblingen av de første bøyene er gjennomført, og Sotenäs bølgekraftverk utenfor Lysekil på den svenske vestkysten forsyner nå elektrisitet til det nordiske strømnettet. "Et gjennombrudd", sier Mats Leijon som står bak ideen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Verdens første bølgekraftverk

Tilkoblingen av bøyene, som har en diameter på sju meter, til de lineære generatorene plassert på havbunnen, utgjør et system som på mange måter blir verdens første. Det et verdens første bølgekraftverk bestående av flere enheter og verdens første undervannstransformatorstasjon.

– Dette er en veldig betydningsfull framgang. Vi er svært glade for å ha kommet så langt, og jeg ønsker å takke Fortum og Energimyndigheten for deres tillit og støtte gjennom denne til tider tøffe reisen, sier professor Mats Leijon, administrerende direktør i Seabased.

[img id="1"]

Framtidige energikilder

– For Fortum er Sotenäs og de andre bølgekraftprosjektene vi er involvert i en del av FoU-arbeidet som vi utfører for å undersøke og finne nye, framtidige energikilder som kan supplere den utslippsfrie produksjonen vi allerede har i form av vannkraft, atomkraft, biodrivstoff, sol og vind, sier visepresident Risto Andsten i Fortum Renewables.

- Selv om det kommersielle gjennombruddet for bølgekraft er trolig flere år i fremtiden, er det viktig å teste og lære, sier visepresident Risto Andsten i Fortum Renewables.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen