Energisentralen tildelt årets Varmepumpepris.
Energisentralen tildelt årets Varmepumpepris. (Foto: Lars Augustsson)

Norconsultprosjekt tildelt årets Varmepumpepris

Energisentralen, utviklet av Stavanger kommune og Norconsult i Triangulum-prosjektet, gikk nylig av med seieren i kategorien for større varmepumpeanlegg. Prisen ble utdelt under Varmepumpekonferansen på Fornebu.

  • VA
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Årets Varmepumpepris tildeles prosjekter som bruker ny teknologi, nye løsninger og utvider anvendelsesområdet for varmepumper. Tre kandidater var nominert til årets pris, der Triangulum-prosjektet og energisentralen til slutt stakk av med seieren for bruk av kloakk som energikilde. Tidligere har energisentralen også vunnet Vannbransjeprisen 2017 for sine innovative løsninger og høye kompleksitet.

Innovativt og utfordrende prosjekt

Norconsult har utarbeidet konseptstudien som anbefalte den installerte løsningen, samt hatt ansvar for detaljprosjektering, byggeledelse og oppfølging av anlegget i drift.

Om energisentralen

Energisentralen omgjør byens avløpsvann til energi. Denne energien blir i dag brukt til varming- og kjøling av tre administrasjonsbygg i Stavanger kommune. Energisentralen utvinner energi hver gang vi trekker i snoren på toalettet, hver gang vi vasker klær, og alt annet vann som havner nedi sluken. Direkte bruk av varme fra avløpstunnel er ikke prøvd i Norge tidligere. Energisentralen er basert på en lokal fornybar energikilde, og ventes å gi en CO2-reduksjon på ca. 80 % i forhold til tidligere.

– Prosjektet har vært både spennende og utfordrende. Våre oppdragsmedarbeidere, Vidar Havellen og Fredrik Skaug Fadnes, har gjort en glimrende designjobb og implementert ny teknologi på en ypperlig måte, sier oppdragsleder Bjørn Ove Modalsli.

– Dette har vært et meget godt samarbeidsprosjekt på tvers av våre kontorer. Spisskompetanse på varmepumpeteknologi i kombinasjon med lokale ringrever, samt et brennende engasjement for faget, har gjort at prosjektet har lykkes godt, sier Henning Vellene, divisjonsdirektør i Norconsult. Vi ønsker å berømme Stavanger kommune for å våge å satse på utradisjonelle løsninger, og er overbevist om at teknologien har overføringsverdi til fremtidige prosjekter.

Dele erfaringer med andre byer i Europa

Energisentralen er Stavanger kommunes delleveranse i EU-prosjektet Triangulum (Horisont 2020), hvor nettopp overføringsverdien til andre land i Europa står sentralt.

– Et av målene i Triangulum-prosjektet er å dele erfaringer med andre byer, og at flere skal ta i bruk samme type løsning. I fremtiden vil det bli stadig viktigere å utnytte alle ressurser vi har tilgjengelig, påpeker Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen