Norconsult vant Powels Innovasjonspris 2016

Norconsult vant Powels Innovasjonspris 2016

Norconsult tildelt Powels Innovasjonspris 2016. Juryen begrunner tildelingen med blant annet ambisiøse målsettinger, grenseløst engasjement og modighet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Innovasjonsprisen til Norconsult ble delt ut i forbindelse med Powels årlige brukerkonferanse. Prisen deles ut til kunder som har bidratt spesielt til nytenkning og innovasjon sammen med Powel som leverandør.

– Samarbeidet med Powel om økt bruk av BIM ut på byggeplass har fungert svært godt, og vi er både takknemlige og stolte for den anerkjennelsen Powel gir oss gjennom tildeling av Innovasjonsprisen 2016. Dette er i første rekke en anerkjennelse av våre prosjektingeniører som hver dag jobber for å sørge for best mulige arbeidsflyt, sikre god kommunikasjon og redusere manuelle operasjoner for å gi grunnlag for effektiv og kvalitetsmessig god utførelse på byggeplass, sier seksjonsleder for kraftverk i Norconsult, Øyvind Engelstad.

Bruker BIM i prosjektene

Norconsult jobber systematisk for å utnytte potensialet som ligger i Building Information Modeling (BIM). For et anleggsprosjekt er integrasjonen mellom terrengarbeider og konstruksjoner svært viktig. Norconsult valgte derfor Powel Gemini Terreng og Entreprenør som verktøy for prosjektering av skjæringer, fyllinger og tunnelarbeider

– I Norconsult er vi opptatt av å åpne flaskehalser i systemene og sikre god dataflyt mellom aktørene. Å ha en norsk leverandør som kjenner bransjen og ønsker å utvikle BIM-verktøy som opererer godt i grensesnittet mellom rådgiver, entreprenør og byggherre har vist seg svært gunstig, sier Engelstad.

Juryens begrunnelse

Norconsult har gått i bresjen for digitalisering av bygg- og anleggsbransjen I Norge. De mottar prisen for sin dedikasjon til digitalt design og tegningsløse prosjekter. Norconsult har i løpet av det siste året vist mot og engasjement, og de har tatt bruken av Powels programvare til et helt nytt nivå med sine design av komplekse infrastrukturprosjekter. De har satt seg ambisiøse mål som har krevd rask læring hvor nye ideer har blitt utviklet og implementert som en del av pågående prosjekter.

To av Norconsults prosjekter ble presentert under brukerkonferansen: Vannkraftverket Vamma og E39 Rogfast.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen