Området ved Haugsneset, Kårstø, Fase 2-bygget illustrert nærmest. Johan Sverdrup-prosjektet.
Området ved Haugsneset, Kårstø, Fase 2-bygget illustrert nærmest. Johan Sverdrup-prosjektet. (Foto: Equinor)

Norconsult med på nytt Johan Sverdrup-oppdrag

Equinor har tildelt Aibel kontrakten for byggingen av fase 2 av landkraftanlegget på Haugsneset øst for Kårstø. Norconsult samarbeider med Aibel på oppdraget, og har ansvar for prosjektering av omformerbygget.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Oppdraget som Aibel og Norconsult nå er tildelt, omfatter detaljprosjektering og bygging av fase 2 av landkraftanlegget, og er i hovedsak knyttet til nytt omformerbygg som Siemens skal levere utstyr til. Øvrig infrastruktur med landfall for sjøkabel, kjølevann for omformerutstyr samt høyspentforbindelse fra nettstasjon på Kårstø ble etablert i første utbyggingsfase av Johan Sverdrup.

Tredje Johan Sverdrup-oppdrag for Norconsult

Dette er det tredje store oppdraget som Norconsult er med og vinner i forbindelse med Johan Sverdrup-utbyggingen i Nordsjøen. Tidligere har Aibel, sammen med Norconsult, hatt ansvar for detaljprosjektering og bygging av fase 1 på Haugsneset. I dette arbeidet, som ferdigstilles i disse dager, var ABB leverandør av omformerutstyr. Videre fikk Norconsult i oppdrag av Siemens å gjøre forprosjektet for strømforsyning fase 2. Dette oppdraget ble ferdigstilt tidligere i år.

– Det er svært gledelig at Equinor har vist Aibel og Norconsult fornyet tillit knyttet til utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Selv om Norge har vært gjennom noen år med nedgang i olje- og gassmarkedet, investeringskutt og få nye prosjekter, har Norconsult opprettholdt et stort engasjement gjennom oppdrag i Johan Sverdrup, som er norsk oljebransjes største og viktigste prosjekt. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Aibel, sier Henning Vellene, markedsdirektør for olje og gass i Norconsult.

Arbeidene starter umiddelbart. Byggestart på Haugsneset er rett over sommeren 2019, og hele prosjektet skal være ferdigstilt i 2021.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen