Tom Haakenstad (f.v.), avdelingsleder, for HMS og samfunnssikkerhet, Norconsult og Joachim Jacobsen, leder for operativt innkjøp, Avinor.
Tom Haakenstad (f.v.), avdelingsleder, for HMS og samfunnssikkerhet, Norconsult og Joachim Jacobsen, leder for operativt innkjøp, Avinor. (Foto: Norconsult)

Norconsult har vunnet viktige rammeavtaler innen sikkerhet

Avinor og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nylig signert to viktige rammeavtaler med Norconsult. Rammeavtalene er blant de største utlysningene som har vært i år innen samfunnssikkerhet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Norconsult har bred erfaring innen sikkerhet, og tilbyr et dyktig og faglig sterkt sikkerhetsmiljø. Vi er ydmyke og stolte av å ha vunnet begge avtalene, og ser frem til å starte arbeidet, sier Tom Haakenstad, avdelingsleder for HMS og samfunnssikkerhet i Norconsult.

Rammeavtale med Avinor

Rammeavtalen med Avinor på Gardermoen Lufthavn ble vunnet i skarp konkurranse med de øvrige store sikkerhetsaktørene i det norske markedet. Rammeavtalen omfatter bistand til gjennomføring av risikoanalyser innenfor strategiske områder som sikkerhet, HMS og ytre miljø. Avtalen har en varighet frem til 2020, med opsjon på forlengelse i ett pluss ett år.

Rammeavtale med DSB

Nylig vant Norconsult også en rammeavtale med DSB for konsulentbistand innenfor DSBs ansvarsområder, der også Valgdirektoratet kan benytte seg av rammeavtalen. Norconsult har vunnet to kontrakter innenfor Status- og tilstandsanalyser. Rammeavtalen med DSB gjelder i to år fra oktober 2017 og det foreligger opsjon på forlengelse i ytterligere to år.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen