Norconsult har inngått rammeavtale med Lundin Norway

Norconsult har inngått rammeavtale med Lundin Norway

Avtalen strekker seg over fire år, og inkluderer støtte for alle tekniske disipliner, prosjektledelse, HMS, risikostyring og kvalitetssikring.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Norconsult AS, med datterselskapene Technogarden Engineering Resources og Technogarden Albatross Prosjektledelse, har inngått en fire års avtale med Lundin Norway AS om innleie av ressurser til selskapets prosjekter i Norge og i utlandet. Avtalen gjelder landbaserte installasjoner, og installasjoner til havs.

Norconsult har samarbeidet tett med Lundin på flere prosjekter helt siden selskapet etablerte en egen offshoreaktivitet på norsk sokkel. Den nye rammeavtalen ble inngått rett før påske, og allerede nå er første ressurs fra Norconsult på plass hos Lundin.

Lundin Norway AS er operatør på oljefeltet Edvard Grieg, partner i oljefunnet Johan Sverdrup og operatør på flere nye felt oljefelt nord for Finnmark. Selskapet har hovedkontor på Lysaker i Bærum.

Norconsult med datterselskap ser frem til et langsiktig og fruktbart samarbeid med Lundin.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen