Norconsult er tildelt Damkrona 2016 for dam Svartavatnet

Norconsult er tildelt Damkrona 2016 for dam Svartavatnet

Svartavatnet er den høyeste lamelldammen som er bygget i Norge, og prisen er tildelt på bakgrunn av dammens unike konstruksjon og form med tilhørende miljømessige tiltak.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Norconsult har bistått dameier i alle faser av prosjektet, fra vurdering av et eldre forprosjekt til gjennomføringen og ferdigstillelsen av prosjektet. Dammen, som sto ferdig i 2014, er utført i betong som en tung lamelldam med en maksimal høyde på 40 meter og en kronelengde på 105 meter. Den eies av Bergen kommune Vann- og avløpsetaten, og inngår i kommunens hovedvannforsyning.

Damkrona deles ut hvert år og er en hederspris for fremragende byggekunst i vassdrag. Prisen deles ut av Den Norske Damkomiteen (NNCOLD). Her er juryens begrunnelse for tildelingen:

Dam Svartavatnet har flest elementer i seg som peker den ut som den beste kandidaten for DAMKRONA 2016. Momentene er først og frem en spesiell konstruksjon som er unik i Norsk sammenheng og for Bergen kommune. Lamelldammer er på mange måter blitt Bergen kommune sitt varemerke ettersom de fra før har dam Svartediket som også er en stor lamelldam. 

Med en høyde på 40 meter er dam Svartavatn den desidert høyeste lamelldammen som er byget i Norge. Utførelsen med en senket frostvegg på luftsiden gir dammen et spennende utseende som synligjør den bærende konstruksjonen med lameller. Dammen er buet mot oppstrøms side. Juryen mener at dette er et heldig valg som bidrar til at konstruksjonen får en mykere tilpasning til omkringliggende landskap, samtidig som den buede formen også øker sikkerheten ved anlegget gjennom en hvelvvirkning. Landskapstiltak på nedstrøms side synes å være pent utført slik at terrenginngrep fra byggetiden er lite synlig og vil bidra til en rask tilbakeføring av landskapet. Tildelingen av DAMKRONA 2016 går dermed til dam Svartavatnet.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen