Nødnett fikk to TETRA awards-priser

Nødnett fikk to TETRA awards-priser

Etter at juryen hadde vurdert mer enn 40 innkomne bidrag til TETRA awards 2015, ble det klart at Nødnett stakk av med seieren i to priskategorier: prisen for samfunnssikkerhet, og prisen for beste miljøvennlige løsning.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

TETRA awards deles ut hvert år, og er et samarbeid mellom TETRA and Critical Communications Association og fagmagasinet TETRA Today. TETRA awards deles ut som en anerkjennelse på spesielt god bruk av TETRA-teknologien.

Leverandøren Motorola hadde meldt Nødnett på i konkurransen. Motorola har en turnkey-kontrakt for å bygge og drifte Nødnett frem til 2026. Den norske staten eier Nødnett, og Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) er satt til å håndtere eierskapet på vegne av Justisdepartementet.

Nødnett med 2100 basestasjoner

Nominasjonen til prisen i klassen for samfunnssikkerhet omhandler hele Nødnett, med omlag 2100 basestasjoner, IP-basert kjernenett og mange kontrollrom.  Her trakk juryen spesielt frem at TETRA Enhanced Data Service (TEDS) bygges i Norge.

Prisen i klassen for miljøvennlig TETRA gjelder en løsning for strømforsyning til basestasjoner i avsidesliggende områder, der man i tillegg til dieselaggregat også benytter solceller og brenselsceller. Ved hjelp av denne løsningen kan dieselforbruket kan bli merkbart lavere, og sårbarheten for utfall kan minskes i perioder da vind og vær gjør det vanskelig å nå inn til basestasjonen.

TETRA som standard for nødkommunikasjon

TETRA er en teknologistandard som er spesialutviklet for rask og robust gruppekommunikasjon for nødetater, og andre organisasjoner og brukere med liknende behov. Prisen TETRA awards deles ut i syv ulike klasser; samfunnssikkerhet, innovasjon, miljøvennlig løsning, transport, industri, enkel installasjon, og integrasjon mot bredbånd.

De nominerte i klassen for samfunnsikkerhet var:

  • Airwave - NATO 2014 Summit
  • User Advisory Comitte of ASTRID - Expertly managing major events in Belgium during 2014
  • Hytera Mobilfunk GmbH - Criticial emergency integrated communication system for the National Peruvian Police (PNP)
  • Airbus Defence and Space - TETRA alerts and medical teams save lives in Finland’s North Karelia hospital
  • Motorola Solutions - Nationwide public safety network in Norway – Nodnett

De nominerte i klassen for miljøvennlige løsninger var:

  • Airwave - The Airwave Network
  • Motorola Solutions - Using Green Power Solutions to Deploy TETRA in Remote Areas

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen