NJD med vellykket satsing på elektro

NJD med vellykket satsing på elektro

Norsk Jernbanedrift (NJD) har jobbet målrettet med å utvide kapasitet og kompetanse innen elektro og signerte nylig kontrakt for prosjektet kundeinformasjon Oslo S - Nationaltheatret.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

NJD med kompetanse og kapasitet innen elektro

Norsk Jernbanedrift har satset målrettet på elektro for å utvide virksomhetsområdet, samtidig som elektrokompetanse er etterspurt i tverrfaglige jernbaneprosjekter.

- Vi samarbeider tett på tvers av fagene i NJD og dette gir oss økt kapasitet, bredere kompetanse og enda større fleksibilitet. Vi har gjennom høsten ansatt egne ressurser og vil fortsette denne rekrutteringen fremover, sier fagsjef i NJD, Vegard Slaaen.

[img id="1"]

NJD har i tillegg etablert samarbeid med solide partnere innen lavspent og KL for å sikre fleksibilitet og gjennomføringsevne.

Signert kontrakt for kundeinformasjon Oslo S og Nationaltheatret

Som et ledd i den økte satsingen på elektro har NJD signert kontrakt for prosjektet «kundeinformasjon Oslo S og Nationaltheatret». Prosjektet omfatter utskifting og nyinstallasjon av monitorer, anvisere, høyttalere og ur og vil gjennomføres av NJD og samarbeidspartnere.

- Prosjektet passer oss meget godt, der vi får brukt vår kompetanse og erfaring samtidig som vi har med oss våre strategiske partnere som sikrer solid kompetanse og kapasitet gjennom prosjektet, sier prosjektsjef i NJD, Trond Kåsa.

NJD vil i tillegg til installasjon også prosjektere og levere sikkerhetstjenester.

Nicholas Waldenstrøm er NJDs leder for Elektro og vil også være prosjektleder på kundeinformasjonsprosjektet.

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen