Niras Norge AS vant rådgivningskontrakt på E16

Niras Norge AS vant rådgivningskontrakt på E16

Statens vegvesen har inngått kontrakt med konsulentselskapet Niras Norge AS. Firmaet vil i løpet av kort tid starte på oppdraget som rådgiver for utbyggingen E16 Eggemoen-Olum.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Niras Norge AS skal bistå Statens vegvesen med utforming av konkurransegrunnlag for bygging av E16 på strekningen Eggemoen-Olum samt nødvendig rådgivning i byggeperioden.

Niras Norge AS vant oppdraget i tett konkurranse med 3 andre tilbydere fordi tilbudet var det økonomisk mest fordelaktige. De hadde ikke laveste pris, men tilbudet ble vurdert som det økonomisk mest fordelaktige. Oppdraget har en varighet på inntil fire år. Arbeidene er tenkt utført som totalentrepriser med forutgående prekvalifisering og konkurransepreget dialog som anskaffelsesform. Kontraktsarbeidene vil starte opp i løpet av kort tid.

Tre opsjoner

Det inngår tre opsjoner i oppdraget.Opsjon på utarbeidelse av konkurransegrunnlag for lokale støytiltak langs E16 og avlastet vegnett. Arbeidene er tenkt utført som utførelsesentreprise. I denne opsjonen inngår også oppfølging i byggetiden. Det andre er opsjon på å utarbeide komplett konkurransegrunnlag for opprusting av fylkesveg 241 med separat gangveg mellom Kleggerud og Jevnaker. Arbeidene er tenkt utført som utførelsesentreprise. Oppfølging i byggetiden inngår også i denne opsjonen. Til slutt opsjon på utarbeidelse av komplett konkurransegrunnlag for avlastet veg og miljøgate gjennom Jevnaker. Arbeidene er tenkt utført som utførelsesentreprise. I denne opsjonen inngår også oppfølging i byggetiden.

Bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten

E16 på strekningen Eggemoen-Olum er 12,5 kilometer lang. Ny veg vil ha to felt med forbikjøringsfelt på deler av strekningen og fysisk midtdeler. Det skal bygges to planskilte kryss, i tillegg til en midlertidig rundkjøring i krysset mellom ny og gammel E16 på Eggemoen. Her vil det bli et planskilt kryss når trasé for videreføring av vegen videre mot Nymoen/Hensmoen er bestemt. Ny E16 vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen