Niras Norge AS vant rådgivningskontrakt på E16

Niras Norge AS vant rådgivningskontrakt på E16

Statens vegvesen har inngått kontrakt med konsulentselskapet Niras Norge AS. Firmaet vil i løpet av kort tid starte på oppdraget som rådgiver for utbyggingen E16 Eggemoen-Olum.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Niras Norge AS skal bistå Statens vegvesen med utforming av konkurransegrunnlag for bygging av E16 på strekningen Eggemoen-Olum samt nødvendig rådgivning i byggeperioden.

Niras Norge AS vant oppdraget i tett konkurranse med 3 andre tilbydere fordi tilbudet var det økonomisk mest fordelaktige. De hadde ikke laveste pris, men tilbudet ble vurdert som det økonomisk mest fordelaktige. Oppdraget har en varighet på inntil fire år. Arbeidene er tenkt utført som totalentrepriser med forutgående prekvalifisering og konkurransepreget dialog som anskaffelsesform. Kontraktsarbeidene vil starte opp i løpet av kort tid.

Tre opsjoner

Det inngår tre opsjoner i oppdraget.Opsjon på utarbeidelse av konkurransegrunnlag for lokale støytiltak langs E16 og avlastet vegnett. Arbeidene er tenkt utført som utførelsesentreprise. I denne opsjonen inngår også oppfølging i byggetiden. Det andre er opsjon på å utarbeide komplett konkurransegrunnlag for opprusting av fylkesveg 241 med separat gangveg mellom Kleggerud og Jevnaker. Arbeidene er tenkt utført som utførelsesentreprise. Oppfølging i byggetiden inngår også i denne opsjonen. Til slutt opsjon på utarbeidelse av komplett konkurransegrunnlag for avlastet veg og miljøgate gjennom Jevnaker. Arbeidene er tenkt utført som utførelsesentreprise. I denne opsjonen inngår også oppfølging i byggetiden.

Bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten

E16 på strekningen Eggemoen-Olum er 12,5 kilometer lang. Ny veg vil ha to felt med forbikjøringsfelt på deler av strekningen og fysisk midtdeler. Det skal bygges to planskilte kryss, i tillegg til en midlertidig rundkjøring i krysset mellom ny og gammel E16 på Eggemoen. Her vil det bli et planskilt kryss når trasé for videreføring av vegen videre mot Nymoen/Hensmoen er bestemt. Ny E16 vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen