Ni havner tildelt støtte til havnesamarbeid

Ni havner tildelt støtte til havnesamarbeid

I statsbudsjettet for 2015 fikk Kystverket ansvar for en tilskuddsordning for havnesamarbeid. Potten på 10 millioner ble bevilget over Samferdselsdepartementets budsjett, og hensikten med tilskuddsordningen var å styrke sjøtransportens konkurranseevne og legge til rette for godsoverføring. Harstad Havn KF var en av ni havner som fikk tildelt midler.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er svært takknemlige for tilsagn om midler til dette viktige arbeidet, sier Ivar Hagenlund, havnesjef i Harstad Havn. - Harstad Havn KF har arbeidet med etablering av havnesamarbeid i vår region i 2 år nå og har merket at fremdriften har vært negativt påvirket av den økonomiske risikoen som kommunene måtte ta. Nå som vi får dette økonomiske bidraget fra Kystverket er det vårt mål at de nødvendige interkommunale samarbeidsavtaler og tekniske løsninger kommer på plass i løpet av de neste månedene. Dette er en god dag for å fremme sjøtransporten i vår region.

– Prosjektene som mottar tildeling er gode eksempler på at ordningen har truffet målgruppen. Vi har blant annet mottatt søknader der havnesamarbeidet tar sikte på å etablere nye godsruter til sjøs. Andre eksempler er avtaler om felles bruk av hverandres funksjoner og/eller havnekapasitet, sier assisterende kystdirektør Per Jan Osdal, i Kystverket.

Av de 10 millionene kroner som er avsatt til ordningen, er det om lag 4,2 millioner som tildeles. Følgende søkere har fått tilsagn om midler:
  • Harstad Havn KF, sammen med kommunene Gratangen, Ibestad, Kværfjord, Lavangen, Salangen, Skånland.
  • Narvik Havn KF, sammen med Tysfjord Havn KF
  • Vestvågøy Havn KF, sammen med Flakstad kommune
  • Hadsel Havn KF, sammen med Lødingen Havn, Vestvågøy Havn, Vågan Havn
  • Kroro Eiendom AS, sammen med Vågan havnevesen, BE-element, Lofotpukk
  • Stavanger Havn IKS, sammen med Eigersund Næring og Havn KF, Haugaland Næringspark AS, Karmsund Havnevesen IKS, Risavika havn AS, Sandnes havn KF
  • Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, sammen med Nord-Trøndelag og Rørvik IKS
  • Lødingen Havn KF, sammen med Bodø Havn KF, Tromsø Havn KF
  • Helgeland Havn IKS, sammen med Alstadhaug havnevesen KF, Mosjøen Havn KF
Tilsagnene om tilskudd varierer mellom 200 000 og 750 000 kroner.

Få søknader

– Ti søknader er i underkant av hva vi hadde forventet. Mulige forklaringer kan være at ordningen er ny og foreløpig ikke godt kjent, samt at det i år var en relativ kort søknadsfrist. Dette kan ha ført til at havner som ellers ville ha søkt, ikke rakk det, sier Osdal.
Fordi tilskuddsordningen er en del av regjeringens nye havnestrategi, ser Osdal frem til å se effekten av tilskuddene som er bevilget.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen