NHO tok toget

NHO tok toget

NHO har fått gjennomslag i Nasjonal Transportplan for storsatsing på InterCity-triangelet. NHO-sjef Kristin Skogen Lund tok togturen fra Råde i Østfold via Akershus og Oslo til Tangen i Hedmark.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Gigantsatsingen på hele InterCity-triangelet gjør Østlandet til ett stort arbeidsmarked. Dette var budskapet da de tre regiondirektørene Nina Solli, Roald Gulbrandsen og Åge Skinstad, tok med seg 12 stortingspolitikere og nesten like mange bedriftsledere på togtur gjennom fire fylker og tre regioner.

Bedre jernbane betyr tid og penger spart

I Østfold var både medlemsbedriftene Borregaard og Minibuss 24/7 opptatt av gode transportveier til Sverige og ut i Europa. I Oslo og Akershus fokuserte bedriftslederne fra Nexans og DNVGL på større arbeidsmarked når togforbindelsen blir bedre. I Innlandet var bedriftene Furnes Jernstøperi, Ring Mekanikk og GK Rør opptatt av god infrastruktur for bedre flyt både for varer og tjenester.

- Bedre jernbane betyr tid og penger spart, både for de reisende og for bedriftene, sier Skogen Lund.

Røper ikke om satsing på gods i Nasjonal Transportplan

Satsingen på gods i Nasjonal Transportplan ble også etterspurt i alle regioner, men lederen for transportkomiteen, Nicolai Astrup (H) ville ikke røpe mer i denne omgang. Nasjonal Transportplan blir lagt fram ved påsketider, selv om en god del av innholdet allerede er kjent.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen