Nexans' sjøkabler forsterker Statnetts kabelsystemer i indre Oslofjord

Nexans' sjøkabler forsterker Statnetts kabelsystemer i indre Oslofjord

To nye kabelsystemer skal forsterke elnettet på det sentrale Østlandet. Kontrakten er verdsatt til ca. 50 millioner euro og omfatter design, produksjon og installasjon av PEX-kabler.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Med fornyelsen av sjøkabelforbindelsene i Indre Oslofjord forsterker Statnett, den statseide operatøren av overføringssystemene i det norske kraftsystemet, landets strømnett. Fornyelsen er basert på Nexans' sjøkabelteknologi.  I et prosjekt til en verdi av ca. 50 millioner euro skal Nexans designe og produsere to nye 420 kV sjøkabelsystemer.

Statnett investerer i Indre Oslofjord-prosjektet for å sikre strømforsyningen til kunder på det sentrale Østlandet ved å skifte ut to eksisterende kabler som ble bygget i 1958 og 1975. De nye kabelsystemene vil også bidra til verdiskaping ved å muliggjøre kraftutveksling til og fra Sverige.

Prosjektet omfatter to nye forbindelser: Den ene vil koble Solberg i Hurum og Brenntangen i Vestby kommune (Solberg-Brenntangen), og den andre Filtvet i Hurum og Brenntangen i Vestby kommune (Filtvet-Brenntangen). Hver forbindelse vil bestå av sju individuelle kabler basert på Nexans' topp moderne PEX-kabelteknologi (kryssbundet polyetylen) installert langs en trasé som på det dypeste er 220 m.

Nexans skal designe, produsere og teste kablene til Indre Oslofjord-prosjektet på selskapets anlegg i Halden. Kablene vil bli lagt av Statnetts kabelleggingsfartøy, M/S Elektron, og gravd ned og beskyttet på havbunnen med Nexans’ Capjet-system. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i 2018.

- Det at vi vant kontrakten for Indre Oslofjord-prosjektet forsterker Nexans’ mangeårige samarbeid med Statnett ytterligere. Det bekrefter også at Nexans er den foretrukne leverandøren av sjøkabelsystemer, uavhengig av overførings- og kabelteknologi, sier Ragnhild Katteland, Vice President, Technical and Projects Submarine High Voltage i Nexans.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen