Nexans er med i Europas største vindkraftprosjekt

Nexans er med i Europas største vindkraftprosjekt

Den fornybare vindkraften fra Roan vindpark i Sør-Trøndelag skal fraktes til strømnettet og ut til forbrukerne via kabler fra Nexans.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Roan vindpark er en av seks vindparker som inngår i Fosen Vind DAs utbygging av Europas største landbaserte vindkraftprosjekt i Midt-Norge. Når hele prosjektet er ferdig, vil disse vindparkene med 278 vindturbiner produsere fornybar strøm tilsvarende behovet til 170 000 norske husstander.

Roan vindpark med sine 71 vindturbiner skal etter planen stå ferdig i 2018 som den første i rekken av de seks vindparkene.

[factbox id="1"]

Leveransen starter i april

Linka AS er ansvarlig for å utføre de elektrotekniske arbeidene i Roan vindpark og har valgt Nexans som leverandør av ca. 200 km TSLF 36 kV jordkabel som skal knytte vindturbinene sammen og overføre strømmen ut på kraftnettet.

- Vi har lang og god erfaring med Nexans fra andre små og store prosjekter, herunder trygg og god oppfølgning gjennom alle prosjektfaser; fra tilbuds- og salgsprosess, logistikkplanlegging, frem til sikker utført transport av kabel helt ut på anlegget, sier Knut Arne Aasan, daglig leder i Linka AS.

- Det fornybare kraftmarkedet er et viktig satsingsområde for Nexans. Vi har levert kabler til de fleste vindparker på land i Norge og en betydelig andel til internasjonale vindparker offshore. At våre kabler er valgt til den første av seks vindparker som Fosen Vind DA skal bygge i Midt-Norge, er en anerkjennelse vi svært glade for, sier Bård Lillehaug, salgs- og markedssjef i Nexans Norway.

Levering av kablene skal skje fortløpende fra april 2017 frem til mars 2018.

Det er entreprenørselskapet Johs. J. Syltern AS som har fått tildelt entreprenørkontrakten med Fosen Vind DA og som dermed har ansvar for anleggsarbeid, inkludert kabelgrøfter og kabellegging i Roan vindpark.

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen