Nedleggelsen av trikkestopp - et paradoks?

Nedleggelsen av trikkestopp - et paradoks?

At Ruter har bestemt seg for å legge ned trikkestopp for å forbedre kollektive tilbudet får flere til å klø seg i hodet. Særlig de som mister holdeplassene sine for at de resterende passasjerene skal komme seg raskere frem. Vi har snakket med Ruter om bakgrunnen for denne avgjørelsen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Skal øke fremkommeligheten

[factbox id="1"]

Ruter samarbeider med Bymiljøetaten for å bedre fremkommeligheten til kollektivtransporten i dagens infrastruktur. Dette skal redusere forsinkelser og gi en mer effektiv og pålitelig reise innenfor Ring 3.

- I vurdering av hvilke holdeplasser som skal legges ned er det sett på mange ulike faktorer, som for eksempel antall på- og avstigende, infrastrukturplaner, overgangsmuligheter, samt drifts- og miljømessige kostnader, forteller Ruters kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen til Samferdsel og Infrastruktur.

Likevel kan man lure på hvor hensiktsmessig det er å legge ned tre viktige stopp for å gjøre reisen litt kortere og lettere fremkommelig for resten av passasjerene. Ruter mener det i det store bildet gir liten mening å se isolert på den sparte tiden av én holdeplass.

- Nedleggelse av enkelte holdeplasser er noe vi gjør for å bedre tilbudet til flertallet av kundene våre, med bedre fremkommelighet og forutsigbar reisetid. Ruter mener effekten av nedleggelsen vil slå positivt inn for majoriteten av de reisende på de berørte linjene, sier Dahl Johansen.

- For å oppnå samme fremkommelighetseffekt gjennom infrastrukturtiltak må det gjøres drastiske grep i sentrum, som for eksempel å redusere antall parkeringsplasser og ta andre bilrestriktive tiltak.

I henhold til ambisjoner om redusere personbiltrafikken og få folk over i kollektiv kan det å redusere parkeringsplasser og ta andre bilrestriktive tiltak virke som en mer naturlig løsning.

Likevel mener Ruter at holdeplassene som legges ned er på strekninger hvor trikkene og bussene har høyest belegg i forhold til antrall av- og påstigninger det er her i dag.

- Vår tyngste busslinker og trikken frakter mange kunder hver dag, sier Dahl Johansen. (Se faktaboks)

Ikke i tråd med kollektivambisjonene

For å øke det kollektive tilbudet i møtet med sterk befolkningsvekst kan løsninger være å se på innovative teknologier, og gjøre enkle grep i bybildet for å øke fremkommeligheten. På denne måten slipper man å redusere tilbudet for å effektivisere det, noe som ville gått i tråd med ambisjonene om økt kollektivtilbud. Likevel er dette valgt bort.

- For at kollektivtransporten skal konkurrere med privatbil må vi gjøre tiltak for å redusere reisetid og bedre kollektivnettverket, slik at kollektivtilbudet totalt sett blir mer effektivt, fleksibelt og pålitelig, sier Dahl Johansen.

- APS-systemet (automatisk signalprioritering) for trikk og buss gir fortrinn i lyskryss i dag. Likevel er det er ikke teknologien som hindrer fremkommeligheten for trikken i dag, men andre kjøretøy og fotgjengere. Antall personbiler kan reduseres, men det vil alltid være nyttetrafikk og fotgjengere som det må tas hensyn til.

Likevel vil det bli lange avstander for de som mister stoppestedene sine, som igjen kan føre til økt personbiltrafikk.

- I Oslo har vi tradisjonelt vært vant til svært korte avstander [mellom kollektivstoppene]. Befolkningsvekst og økt mobilitetsbehov gjør at vi må bli vant med noe lengre avstander til holdeplassene, avslutter Dahl Johansen til Samferdsel og Infrastruktur.

Til toppen