NCC leverte årets tredje Circle K-stasjon i Vestfold

NCC leverte årets tredje Circle K-stasjon i Vestfold

NCC har levert den etterlengtede bensinstasjonen på Ringdalskogen ved Larvik til sin nye eier. NCCs arbeider har en verdi av 20 millioner kroner, og er en del av en større rammeavtale mellom selskapene. Åpningen av stasjonen er satt til 16. januar 2017.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi fulgte et særdeles stramt skjema for å kunne ferdigstille stasjonen på 14 uker, alt måtte gå på skinner. Vi var litt bekymret da det plutselige snøfallet som kom for noen uker siden, la en demper på det planlagte asfalteringsarbeidet. Heldigvis fikk vi løst utfordringen på en tilfredsstillende måte, uten at fremdriften fikk lide, sier Anders Johansen, prosjektleder i NCC.

I tråd med rammeavtalen ble entreprisen satt opp som en samspilsmodell, hvor NCC hadde prosjekteringsansvaret. Fordelen med dette innebar blant annet en betydelig redusert risiko for både entreprenør og byggherre. NCC har gjennom årene med bygging for samtlige oljeselskaper i markedet funnet effektive løsninger som bidrar positivt både under byggeprosessen og senere ved stasjonens daglige drift. Kunden har med dette fått en mer effektiv byggeprosess, og en mer brukervennlig stasjon som er lettere å vedlikeholde, som igjen vil slå ut på bunnlinjen.

Bygger 2-3 bensinstasjoner i året

NCC har hvert år siden tidlig 2000-tallet levert mellom to og tre nye stasjoner årlig til de ulike oljeselskapene i markedet. I tillegg har NCC gjort alt fra små til større oppgraderinger på gamle stasjoner over hele landet. De siste årene har det vært mange oppdrag for Statoil/Circle K, noe som har resultert i en rammeavtale. Denne har blitt fornyet flere ganger. Avtalen gjelder oppføring av nye stasjoner i hele Norge. I tillegg til denne rammeavtalen har NCC en rammeavtale med ST1 som gjelder daglig vedlikehold på ca. 150 Shell-stasjoner på Østlandet, fra Kristiansand i sør til Sør-Trøndelag i nord.

– Etter vår standard har vi gjennomført et enormt grunnarbeid på dette prosjektet. Ved å sprenge og fjerne 15 000 m3 med fastfjell, ble vi så å si selvforsynt med fyllmasser via et mobilt knuseverk som grunnentreprenøren våres leide inn. 5000 m3 stein ble knust under byggingen av stasjonen, sier Johansen.

– Jeg er utrolig stolt over det vi har fått til på disse ukene. Her har alle bidratt og gjort en meget god jobb. Vil gjerne få nevne formann Arild Kvåvik som straks har vært ansatt her i 25 år. Han har gjort en fantastisk jobb fra dag en. De siste ukene har vi hatt hjelp av nyansatte Atle Oddevald som også har gjort en god jobb. Vi har hatt et godt samarbeid med alle involverte på Ringdalskogen, og vi har hatt en god dialog med naboene i lokalsamfunnet som nå ser frem til å ta i bruk stasjonen i januar. I tillegg har kunden takket for en god jobb nok en gang, sier Johansen.

Miljø og klima

NCC fulgte selskapets eget «Grønn byggeplass»-konsept under hele oppføringen. I påvente av endelig rapport, forventes det en gjenvinningsgrad på avfall på over 90 prosent.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen