NCC-lag vant Årets asfaltjobb

NCC-lag vant Årets asfaltjobb

Utleggerlaget til bas Sverre Magne Svinstad ble under gårsdagens asfaltkonferanse hedret med prisen Årets asfaltjobb 2016.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det var stormende jubel i salen da vinneren av prisen ble presentert under årets asfaltdag, arrangert av Norsk Asfaltforening, i Oslo torsdag 26. januar. Rundt 300 fagfolk var samlet og en hel bransje hyllet det dyktige asfaltlaget.

- Det sju mann store asfaltlaget har vist at de utfører sine oppdrag med svært god kvalitet, dessuten har de lærlinger med, som ansees som ekstra positivt. Deres bas er en trygg, god og samlende leder, sa Asfaltforeningens leder Kjersti Torgersen da prisen ble delt ut.

[img id="1"]

I fjor la asfaltlaget om lag 40 000 tonn asfalt på vegene i Telemark. NCC-laget består av Sverre Magnus Svinstad (bas), Jon Helge Mølland, John Arne Gorossås, Rune Tønnesen, John Oftedal, Tor Seland og Ivan Tellef Helle. Ole Ragnar Holte (site manager) og arbeidsleder Roy Heia er også sentrale i arbeidet som er utført.

Fagkompetanse

I begrunnelsen legges det vekt på bas Svinstad sine lederegenskaper og lagets evne til å gjennomføre jobbene med kvalitet i alle ledd. Svinstad er stolt av at laget fikk prisen og er ikke i tvil om at fagkompetansen har vært avgjørende for den kvaliteten laget har levert på jobbene i 2016.

- Alle på laget har fagbrev og en solid kompetanse. Og snart har også lærlingen fagbrevet på plass. Jeg tror nok den solide kompetansen og god dialog med kunden gjør at vi har gjort en så god jobb i året som gikk, sier han.

- Jeg er svært stolt av at NCC-laget får denne prisen og det er vel fortjent. Laget har jobbet veldig godt i flere år og består av meget dyktige og stolte fagarbeidere. Gratulerer til hele laget, sier asfaltdirektør Joar Caspersen.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen