Slik blir den undersjøiske rundkjøringen når den er ferdigstilt.
Slik blir den undersjøiske rundkjøringen når den er ferdigstilt. (Illustrasjon: Eysturoyar- og Sandoyartunnil)

NCC i gang med undersjøisk rundkjøring på Færøyene

Arbeidet med den 11 km lange Eysturoytunnelen går etter plan, og i disse dager er NCC i gang med drivingen av den undersjøiske rundkjøringen på Eysturoy-siden. Rundt 50 salver skal fyres av før den er klar utpå nyåret.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi har drevet cirka 3100 meter tunnel av totalt 11300 meter, eller 270 000 kubikk av totalt 1 050 000 kubikk fjell. Prosjektet går så langt etter oppsatt plan, forteller anleggsleder Øyvind Moen i NCC.

For rundt ett år siden startet NCC arbeidet med den første undersjøiske tunnelen som vil koble Skálafjørður og Tórshavn sammen og etter planen skal stå ferdig i 2020. Prosjektet omfatter bygging av ytterligere en tunnel – Sandoyartunnelen på 10,5 km – som planlegges ferdig i 2023.

Har innført tiltak

 Hittil er det sprengt 1454 meter på tunnelstuffene i Hvitanes og 1605 meter i Strendur, og stuffene er nå henholdsvis -51,3 og -71,7 m dype. På sitt dypeste blir tunnelen

-187 meter under havet og blir dermed den dypeste på Færøyene når den står ferdig.

Sist uke begynte NCC å sprenge for rundkjøringen på Eysturoy-siden.

– Det som gjør denne tunnelen spesiell er jo rundkjøringen. Det er gjennomført svært få lignende tilfeller i Norge. Mengden fjell som skal ut er cirka 12 000 faste kubikkmeter. Det store spennet i rundkjøringen representerer en utfordring, som løses med tung sikring tidligst mulig, sier Moen.

Høyere krav til sikringsmateriell

At dette dreier seg om en undersjøisk tunnel gjør også prosjektet litt spesielt, ifølge Moen.

I disse dager er NCC godt i gang med byggingen av den undersjøiske rundkjøringen som er en sentral del av Eysturoy-prosjektet på Færøyene.
I disse dager er NCC godt i gang med byggingen av den undersjøiske rundkjøringen som er en sentral del av Eysturoy-prosjektet på Færøyene. Foto: NCC

– Som for alle andre undersjøiske tunneler er mengden innlekkasje potensielt sett uendelig, men i praksis så betyr ikke det så mye for oss. Det er innført noe høyere kvalitetskrav til sikringsmateriell, blant annet ekstra korrosjonsbeskyttelse på bolter og økt bestandighet på betong. Ellers er dette en forholdsvis lang tunnel på synk, som fører til utfordringer med transporter, ventilasjon og vann inn og ut. Men det løser vi, sier anleggslederen.

Erfaring og spisskompetanse

NCC har solid erfaring med å bygge tunneler på Færøyene. På begynnelsen av 2000-tallet bygget NCC Vagatunnilin och Nordoyatunnilin. Flere av nøkkelpersonene som arbeider i prosjektet nå, var også med å bygge en eller begge av de to foregående tunnelene.

– Bergarten på Færøyene er også litt spesielt, i og med at det er basalt og da vulkansk opprinnelse, hvilket er noe ukjent for oss i Norge. Men i og med at vi har drevet to tunneler her oppe tidligere, så har vi erfaring med bergarten, forteller anleggsleder Moen.

Dimensjonene på Eysturoy-prosjektet er betydelige. Innen første tunnel står ferdig skal det kjøres ut rundt 55 000 lastebiler med masse på Hvitanes-stuffen. På Strendur-siden skal det kjøres ut cirka 22 000 tipp trucker-lass.

De to tunnelene vil forkorte reiseavtander og føre til økt mobilitet for både personer, bedrifter og offentlig forvaltning på Færøyene.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen