NCC bygger renseanlegg til 62 millioner

NCC bygger renseanlegg til 62 millioner

NCC og Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) har inngått kontrakt på betongarbeider på det nye renseanlegget i Skedsmo kommune i Akershus. Byggentreprisen er tilhørende det pågående OREA-prosjektet og vil bli ferdigstilt i slutten av 2018.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– NCC endte med å vinne anbudskonkurransen etter å ha blitt vurdert av byggherren som best på samlet vurdering av pris, kompetanse og gjennomføringsstrategi. Nå gleder vi oss til å starte arbeidet, sier Hans Lennart Kevin, prosjektleder i NCC.

Etablering av fundament/kvalitetsfylling og etablering av drenering

Oppdraget består av å utføre de bygningsmessige arbeidene ved utbygging av det nye rensetrinnet. Den dominerende arbeidsoppgaven vil være å støpe alle vannførende kanaler og bassenger i tillegg til øvrige betongkonstruksjoner.

[factbox id="1"]

Helt konkret omfatter kontrakten i hovedtrekk etablering av fundament/kvalitetsfylling for betongarbeidene og etablering av drenering som skal fremføres til pumpegroper for pumpesumper, støping av bunnplater, vegger utføret i vanntett betong, støping av betongdekker over kanaler og bassenger, overflatebehandling av betongflater, etablering av to traverskraner som skal dekke to hovedhaller og etablering av dryppsikring ved tunnelduk over alle driftsområder.

I tillegg skal det i teknisk rom etableres betongrom for en trafo og et EL-Rom,og en bunnplate med et mindre overbygg i lettvegger for ventilasjonsaggregat og deler av et luktfjerningsanlegg. I betongmengdene over er det også medtatt betongarbeider for et frittstående kjemikalirom. Bestående av en bunnplate, vegger og et dekke.

Bygget for fremtidens klimautfordringer

OREA er et prosessteknisk anlegg bygget i fjell i tilknytning til eksisterende avløpsrenseanlegg. Anlegget består av en prosesshall på ca. 20 x 54 meter og med noen mindre utsprengte sidehaller. Total grunnflate er ca. 1 900 m2.

Dagens avløpsrenseanlegg har en kapasitet på 5.000 m3/h. OREA skal ha en kapasitet i tillegg på 10.000 m3/h. Samlet tilknytning til NRA er i dag ca. 130.000 personekvivalenter (pe). Hele regionen er i sterk vekst og i dimensjoneringsgrunnlaget for anlegget ligger det derfor til grunn at NRA frem mot år 2040 vil ha en nær doblet tilknytning, det vil si 230.000 pe.

– Med kontrakten for bygningsmessige arbeider plassert, er en ny milepæl i utbyggingen av vårt nye rensetrinn nådd, og NRA er ett skritt nærmere visjonen om 0-utslipp av urenset avløpsvann til Nitelva sier Gunnar Bjørnson, prosjekt- og plansjef i NRA og NRV.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen