Namneendring frå Norges Statsbaner AS til Vygruppen AS vedtatt
(Foto: Christian Nordmark)

Namneendring frå Norges Statsbaner AS til Vygruppen AS vedtatt

– Eit samrøystes styre i NSB, inkludert representantane til dei tilsette, meiner at det er riktig å endre namn. Eg har sagt at eg ikkje vil motsette meg ønsket til styret. Generalforsamlinga har i dag dermed vedtatt namneendringa, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

12. mars blei det gjort kjent at Norges Statsbaner (NSB) går inn for å samle persontogverksemda og bussverksemda under ei felles merkevare med det nye namnet Vy.

Om Vygruppen AS

Vygruppen AS er eit aksjeselskap fullt ut eigd av staten ved Samferdselsdepartementet.

Vygruppen er eit av Noregs største transportkonsern og har i tillegg verksemd i Sverige. Selskapet består av verksemdsområda persontog, buss, bybil og reiseliv. I tillegg eig Vygruppen godstogverksemda CargoNet. Selskapets hovudkontor ligg i Oslo.

Vygruppens samfunnsoppdrag er å sørge for effektiv, tilgjengeleg, sikker og miljøvenleg transport av personar og gods. Selskapet skal drive persontrafikk med tog i Noreg, transport av personer og gods i Noreg og andre nordiske land, og verksemd som står i naturleg samanheng med dette.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen