Svartåstunnelen asfalteres nå for fullt.
Svartåstunnelen asfalteres nå for fullt. (Foto: Kjell Wold)

Nær 52.000 tonn asfalt på ny E134 i 2018

51.800 tonn asfalt planlegges lagt ut på ny E134 Damåsen-Saggrenda de neste månedene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Og i år skal det asfalteres mer enn noen gang siden byggestarten i juni 2015. De nesten 52.000 tonn med asfalt fordeler seg slik på de tre delstrekningene:

Damåsen-Tislegård: 17.960 tonn asfalt

Myntbrua-Trollerudmoen: 19.770 tonn asfalt

Trollerudmoen-Saggrenda: 14.140 tonn asfalt

E134 fra Damåsen fram til Diseplass planlegges åpnet høsten 2018. Foto: Kjell Wold

De store mengdene med asfalt skyldes ikke utelukkende den 13,2 kilometer lange strekningen med ny E134 fra Damåsen til Saggrenda. Det skal også asfalteres på en rekke ramper og mange kilometer med sideveger til ny E134.

Nesten 52.000 tonn asfalt skal legges ut på E134 Damåsen-Saggrenda i år. Her fra pågående asfaltering i Svartåstunnelen. Foto: Kjell Wold

Om lag 2/3 av ny E134 Damåsen-Saggrenda blir også firefelts veg. Helt fra Damåsen i Øvre Eiker til Trollerudmoen sør for Kongsberg sentrum blir det fire felts motorveg. Også den nye hovedvegen inn til Kongsberg sentrum, Gomsruveien fra Tislegård til Myntbrua, blir fire felts veg.

Hele den nye E134 Damåsen-Saggrenda planlegges åpnet høsten 2019. E134 over Damåsen fram til Diseplass planlegges åpnet høsten 2018.

MILJØ/20. mars 2019

Utvider Miljøpakken med åtte milliarder fra staten

Trondheimsområdet får åtte milliarder fra staten til Metrobuss og tiltak for syklende og gående. Det er hovedinnholdet i den nye byvekstavtalen, mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune. Les hele saken

Til toppen