NADAG skal sikre bygging på trygg grunn

NADAG skal sikre bygging på trygg grunn

Nå kommer den første databasen som enkelt skal gi oversikt over hva som skuler seg under bakken, gratis. NADAG skal bidra til tryggere bygging, og vil i følge en ny rapport spare samfunnet for 16 millioner kroner i året. Dette melder Statsbygg på sine nettsider.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Deler skjulte data

[factbox id="1"]

I dag finnes det store mengder data på denne informasjonen. Likevel er disse dataene vanskelig å få tak i og er ofte gjemt i arkivskap i forskjellige offentlige etater. Dette gjør at man heller bestiller nye grunnundersøkelser som kan koste fra noen hundre tusen til over en million.

Statsbygg skal bidra til Den nasjonale databasen for grunnundersøkelser, NADAG. Denne skal kartlegge og gjøre tilgjengelig terrenget under bakken slik at man enkelt kan finne ut av hvilken type løsmasse som befinner seg her.

Portalen gir også informasjon om fjelldybder og grunnvannsstand. Dette kan avdekke problemer på tomtene og finne løsninger for å sikre solide bygg.

- Dette er viktig informasjon for å hindre at det bygges på farlig grunn og for raskt å sette inn riktige tiltak i forbindelse med ulykker, sier administrerende direktør Harald V Nikolaisen i Statsbygg på deres nettsider.

- Statsbygg har allerede digitalisert et halvt århundre med grunnundersøkelser. Det omfatter 3.500 rapporter fra 700 eiendommer. Vi legger nå ut alle disse dataene ut på NADAGs nettside, og blir den første landsdekkende bidragsyteren til den nasjonale portalen, avslutter Nikolaisen.

I følge Vista Analyse vil NADAG være svært lønnsomt samfunnsøkonomisk. Analysebyrået har regnet ut at NADAG vil ha en kostnad på 2,5 millioner i året, men at innsparingen vil ligge på omkring 16 millioner hvert år.

 

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen