Nå starter arbeidet med Oslo-standarden for sykkel

Nå starter arbeidet med Oslo-standarden for sykkel

Tirsdag 25. august markeres oppstarten av Oslo kommunes arbeid med å utvikle en egen standard for sykkeltilrettelegging i Oslo.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Oslo-standarden er viktig for å nå målet vårt om at Oslo skal bli en sykkelby for alle, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V).

I anledning oppstarten av dette arbeidet inviterer Oslo kommune til et åpent fagmøte om sykkel på Litteraturhuset tirsdag 25. august kl. 08.30-13.00.

[factbox id="1"]

Til det åpne møtet kommer blant annet Rune Gjøs (sykkeldirektør i Oslo), Tobias Nordström (Spacescape, Sverige), Erik Jørgen Jølsgaard (Statens vegvesen Region midt), Michael Sørensen (TØI), Niels Jensen (Sykkelprogrammet i København) og Guri Melby (byråd for miljø og samferdsel i Oslo).

Økt trygghet for syklister

Et sentralt mål i Oslos nylig vedtatte sykkelstrategi er at sykkelandelen skal dobles til å utgjøre 16 prosent av alle hverdagsreiser innen 2025. For å få til dette må en større andel av innbyggerne oppleve det som trygt å sykle i Oslo. I dag er menn i aldersgruppen 35-65 år sterkt overrepresentert blant Oslos syklister, mens barn, kvinner, eldre og unge voksne glimrer med sitt fravær.

Om Oslo-standarden

Når nye veier i Oslo tilrettelegges for sykling følger planleggerne retningslinjene i den nasjonale sykkelhåndboka. I en undersøkelse Oslo kommune fikk gjennomført i 2013 ble mange av de anbefalte løsningene i sykkelhåndboka vurdert som lite attraktive, både av aktive syklister, potensielle syklister og planleggerne selv.

Skal sykkelen få sin tiltenkte plass i byens transportmiks, så trengs det skreddersydde løsninger som er tilpasset Oslos egenart og fremtidige kapasitetsbehov.

- Vi er nødt til å finne løsninger som er mer attraktive, spesielt når det gjelder trygghet. I sykkelstrategien vedtok derfor bystyret, som første kommune i landet, at Oslo skal utvikle en egen standard for sykkeltilrettelegging; en Oslo-standard, forteller Guri Melby.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen