Nå starter arbeidet med Oslo-standarden for sykkel

Nå starter arbeidet med Oslo-standarden for sykkel

Tirsdag 25. august markeres oppstarten av Oslo kommunes arbeid med å utvikle en egen standard for sykkeltilrettelegging i Oslo.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Oslo-standarden er viktig for å nå målet vårt om at Oslo skal bli en sykkelby for alle, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V).

I anledning oppstarten av dette arbeidet inviterer Oslo kommune til et åpent fagmøte om sykkel på Litteraturhuset tirsdag 25. august kl. 08.30-13.00.

[factbox id="1"]

Til det åpne møtet kommer blant annet Rune Gjøs (sykkeldirektør i Oslo), Tobias Nordström (Spacescape, Sverige), Erik Jørgen Jølsgaard (Statens vegvesen Region midt), Michael Sørensen (TØI), Niels Jensen (Sykkelprogrammet i København) og Guri Melby (byråd for miljø og samferdsel i Oslo).

Økt trygghet for syklister

Et sentralt mål i Oslos nylig vedtatte sykkelstrategi er at sykkelandelen skal dobles til å utgjøre 16 prosent av alle hverdagsreiser innen 2025. For å få til dette må en større andel av innbyggerne oppleve det som trygt å sykle i Oslo. I dag er menn i aldersgruppen 35-65 år sterkt overrepresentert blant Oslos syklister, mens barn, kvinner, eldre og unge voksne glimrer med sitt fravær.

Om Oslo-standarden

Når nye veier i Oslo tilrettelegges for sykling følger planleggerne retningslinjene i den nasjonale sykkelhåndboka. I en undersøkelse Oslo kommune fikk gjennomført i 2013 ble mange av de anbefalte løsningene i sykkelhåndboka vurdert som lite attraktive, både av aktive syklister, potensielle syklister og planleggerne selv.

Skal sykkelen få sin tiltenkte plass i byens transportmiks, så trengs det skreddersydde løsninger som er tilpasset Oslos egenart og fremtidige kapasitetsbehov.

- Vi er nødt til å finne løsninger som er mer attraktive, spesielt når det gjelder trygghet. I sykkelstrategien vedtok derfor bystyret, som første kommune i landet, at Oslo skal utvikle en egen standard for sykkeltilrettelegging; en Oslo-standard, forteller Guri Melby.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen