Illustrasjon av planlagt løsning med toveis sykling i Eilert Sundts gate.
Illustrasjon av planlagt løsning med toveis sykling i Eilert Sundts gate. (Oslo kommune)

Nå kommer den nye sykkelruta på Frogner

Neste uke legges den røde asfalten til de lenge planlagte sykkelfeltene i Elisenbergveien, Eilert Sundts gate og Professor Dahls gate.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sykkelfeltene skulle egentlig stå klare i fjor høst, men ble utsatt i ett år – blant annet på bakgrunn av bydelens ønske om at tiltakene ble gjennomført samtidig med beboerparkering.

- Frogner er blant bydelene i Oslo med høyest sykkelandel, på tross av at den også er blant bydelene som er dårligst tilrettelagt for sykling. Derfor er det mange som i dag sykler på fortauet. Med nye sykkeltraseer blir det mulig for enda flere å bevege seg i byen på sykkel, samtidig som fotgjengere i større grad får fortauene for seg selv, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg.

Sykkel fremfor biler

Fakta om sykkeltraseen på Frogner:

 

  • Elisenbergveien, Eilert Sundts gate og Professor Dahls gate inngår i én av de åtte nye sykkelrutene i byen. Sykkelruta er 9,2 km lang, og knytter sammen Frogner, Bislett, Grünerløkka, Tøyen og Ensjø/Hovinbyen. 
  • Sykkelfeltene, som etableres på den én side av veien i de enveisregulerte kvartalene, vil gjøre det både lovlig og mulig å sykle mot kjøreretningen uten å måtte benytte seg av fortauet.
  • Før sommeren var prosjektforslaget i disse gatene på en omfattende 6-ukers høringsrunde blant berørte beboere, i bydelen og hos relevante offentlige organer og private organisasjoner. Til sammen fikk Bymiljøetaten inn 51 uttalelser, hvorav 33 handlet om konsekvensen tiltakene har for tilgangen på gateparkering i området.

Klimaundersøkelsen som Oslo kommune gjennomførte i 2017 viser at et klart flertall av innbyggerne er enige i at framkommeligheten for syklende og gående bør prioriteres fremfor biler. Selv blant gruppen over 45 år er halvparten enige og kun en fjerdedel uenige. Ifølge en holdningsundersøkelse fra 2013 støtter 19 av 20 Oslo-borgere satsingen på sykkel. Dette inkluderer også personer som ikke sykler selv.

- Ambisjonene er å skape en by som det er trygt for alle å sykle i. De nye sykkelfeltene bidrar til å binde Frogner sammen med resten av sykkelveinettet i byen. Det vet jeg veldig mange setter pris på. Allerede ser vi mange småbarnsforeldre tar de minste med på lastesykkel, eldre skaffer seg elsykler og trehjulssykler, og det er også stor interesse for varelevering med sykkel, sier Berg.

Andre gater som har fått sykkelfelt, har opplevd en kraftig vekst i sykkeltrafikken det siste året; i Markveien har veksten vært dobbelt så høy som i kontrollgatene i perioden etter at sykkelfeltet kom på plass, og i Møllergata har sykkeltrafikken steget med 25 prosent på ett år.

Følgende tiltak gjøres på Frogner i november:

 

  • Etablering av sykkelfelt mot kjøreretningen i Elisenbergveien (mellom Bygdøy allé og Frognerveien), Eilert Sundts gate (mellom Briskebyveien gate og Professor Dahls gate) og Professor Dahls gate (mellom Majorstuveien og Bogstadveien).
  • Innstramming av kryssområdet mellom Eilert Sundt gate og Professor Dahls gate med utvidelse av fortauene.
  • Syv nye fartshumper og et nytt opphøyd gangfelt.

I forbindelse med de nye sykkelfeltene kommer det også en del andre tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Noe av det viktigste er å senke hastigheten på trafikken. Derfor kommer det mange nye fartshumper, et nytt opphøyd gangfelt og en innsnevring av det store, uoversiktlige kryssområdet mellom Eilert Sundts gate og Professor Dahls gate.

Arbeidet med å legge den røde asfalten starter i neste uke. Skilting og oppmerking av sykkelfeltene gjøres samtidig som beboerparkering innføres den 20. november. Sykkelfeltene på Frogner er blant de siste sykkelfeltene som kommer i år, og vinteren gjør det vanskelig å asfaltere samt merke opp.

Henrik Ibsens er også blant de siste gatene som får sykkelfelt klare til bruk i år. Den samlede mengden med nye sykkelveier i byen blir da omkring ti kilometer.

Beboerparkeringssonen omfatter hele bydel Frogner, unntatt Bygdøy, og innføres 20. november. Denne vil bedre tilgangen på tilgjengelig gateparkering for bydelens beboere. 

Det nye sykkelveinettet

Bystyret vedtok i april 2015 Sykkelstrategi 2015-2025. Et sentralt tiltak i strategien var å utvikle et mer finmasket og tilgjengelig sykkelveinett for Oslo. Bymiljøetaten i nært samarbeid med blant annet Statens vegvesen har derfor laget en plan for et nytt sykkelveinett for Oslo.

Det har vært bred involvering i dette arbeidet, blant annet av bydelene, og et utkast til plan var høst 2015 på høring. Bydel Frogner har behandlet planen administrativt og politisk, og stiller seg positive til planforslaget.

Til toppen