Nå kan energi lagres i betong

Nå kan energi lagres i betong

I de internasjonale energimarkedene er det stor etterspørsel etter løsninger som kan sluse fornybar energi inn i kraftnettet etter behov. EnergyNest har fått støtte fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning til utvikling av et betongbatteri som nå testes ut ved Masdar Institute of Science and Technologys forskningsanlegg for konsentrert solkraft i Abu Dhabi.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Dette åpner helt nye muligheter for bærekraftig lagring av solenergi for fremtidens samfunn. Vi i Innovasjon Norge er til stede lokalt både her i Abu Dhabi og 35 andre land for å hjelpe norske bedrifter som ønsker å satse. EnergyNest kan skape mange nye arbeidsplasser hvis de lykkes. Det termiske energilagringssystemet deres er både smart, modulært og skalerbart. Energien lagres på dagtid, slik at den kan brukes til generering av elektrisitet på kvelden og natten, sier Matteo Chiesa, Innovasjon Norge, Abu Dhabi.

- Støtten fra Innovasjon Norge har vært sentral for utviklingen av selskapet og pilottesten vi nå gjennomfører i Abu Dhabi. Avtalen med Masdar og piloten gir store kommersielle muligheter i det globale markedet. Innovasjon Norges kontor i Abu Dhabi har bidratt med markedskunnskap, nettverk og engasjement som har vært avgjørende for å komme dit vi er i dag, sier Christian Thiel, CEO i EnergyNest.

[img id="1"]

Sterke gründere

Asker-bedriften EnergyNest ble etablert i januar 2011. Selskapets styre og ledelse har tung erfaring, stort nettverk og langsiktige målsetninger. Pål G. Bergan, tidligere forskningsdirektør i DNV har utviklet teknologien og har lang fartstid innen forskning, innovasjon og teknologiutvikling, både nasjonalt og internasjonalt.

- Tradisjonelle konsentrerte solkraftverk (Concentrated Solar Power) opererer med speil som konsentrerer sollyset for å varme opp en termisk olje til 400 °C. Denne oljen fraktes i et rør, for så å varmeveksles i en dampgenerator. Dampen brukes for å produsere elektrisk kraft med en dampturbin. På de tidspunktene hvor behovet for strøm er lavt, vil varmen fra solkraftverket lagres i EnergyNests varmelager av spesialutviklet betong. Når behovet for strøm øker igjen, tar man ut varmen som er lagret for å fortsette strømproduksjonen. EnergyNest-lageret tillater fleksibilitet og tilpasning til forbruk gjennom hele døgnet. Dette er en kritisk faktor for å få lønnsomhet i anleggene, sier Thiel.

Samarbeidspartner i Abu Dhabi

Pilotkunden Masdar Institute er et ledende, statseid selskap innen fornybar energi og teknologi med fokus på forskning og utvikling av nye teknologier. Selskapet er en av flere sentrale aktører i den «smarte byen» Masdar City som fungerer som et utstillingsvindu for grønn innovasjon i De forente Arabiske Emirater.

[img id="2"]

- Her er det spennende vekstmuligheter innen grønn innovasjon og bærekraft, sier Chiesa.

Markedet for konsentrert solkraft vokser

Overskuddsvarme er tema innen mange bransjer, men lønnsomheten er ofte lav, grunnet tekniske utfordringer og høy kostnad. EnergyNest har utviklet en konkurransedyktig løsning for lagring av termisk energi opp til 550°C. Markedet for termisk lagring av konsentrert solkraft er av IEA anslått til mellom 78 og 228 milliarder kroner over de neste 10 årene, antatt vekst er på mellom 20 og 30 prosent årlig frem til 2024. Avsalting av sjøvann, energilagring for isolerte områder, samt høytemperatur prossesindustri er andre aktuelle markedsområder.

Støtte fra Innovasjon Norge og kontoret i Abu Dhabi

- Dette er en innovasjon med stort potensial. Lagring av overskuddsenergi er en sentral forutsetning for å kunne lykkes i konverteringen til fornybar kraftproduksjon. EnergyNest har fått innvilget tilsammen fire millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning, etablererstipend på 800 000 kroner, IPR-rådgiving og internasjonalt partnersøk. I tillegg vet vi at Norges forskningsråd og Masdar Institute of Science and Technology har bidratt, sier Anders Kobro Fugleneb i Innovasjon Norge, Oslo, Akershus og Østfold.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen