Nå gir VEAS gass

Nå gir VEAS gass

VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) produserer biogass av avløpsvannet fra 600 000 personer i Oslo-området. Nå skal VEAS investere 90 millioner kroner i et anlegg som gjør at biogassen kan brukes som drivstoff. Enova støtter prosjektet med 31 millioner kroner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det produseres mer biogass rundt Oslofjorden enn tidligere, men gasskjøretøyene i regionen har fortsatt behov for mer. Biogass spiller en sentral rolle i å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren, og prosjektet hos VEAS blir et viktig bidrag i å erstatte bruk av fossil naturgass og diesel med fornybar biogass, sier Petter Hersleth, Enovas markedssjef for transport.

[factbox id="1"]

Anlegget vil ved oppstart produsere ca. 55 GWh i året av komprimert, renset metangass for transport- eller energiformål. Kapasiteten til anlegget vil være på ca. 70 GWh per år, noe som erstatter ca. 7 millioner liter diesel og er tilstrekkelig til å drive omtrent 140 busser.

Norges største renseanlegg

VEAS er Norges største renseanlegg, og renser avløpsvann fra sine eierkommuner Oslo, Bærum og Asker, samt deler av Røyken, Nesodden og Nittedal. Til sammen håndterer anlegget avløpsvann fra drøyt 600 000 personer.

– I dag utnytter vi rågassen som dannes fra avløpsslammet til å produsere strøm og varme til eget bruk. De siste årene har vi hatt overskudd av biogass, og med det nye oppgraderingsanlegget vil vi oppgradere biogass til en slik kvalitet at den kan brukes som drivstoff, sier prosjektleder Rune Holmstad i VEAS.

Etter planen vil VEAS kunne levere biogass fra årsskiftet 2017/2018.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen