- Nå går vi fra prat til handling på klimaområdet

- Nå går vi fra prat til handling på klimaområdet

Det er en svært ambiøs transportplan som legges frem. I bunn for hele planen ligger klimautfordringen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Med denne transportplanen går vi fra prat til handling, særlig på klimaområdet, slår vegdirektør Terje Moe Gustavsen fast.

I videoen under kan du høre flere kommentarer fra Gustavsen, og høre hans tanker om betydningen planen vil få for folk flest i Norge.

[youtube id="r0rrjGm1AeQ"]

Dokumentet som legges frem er et felles plangrunnlag til Nasjonal transportplan for årene 2018-2029. Det er Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor som sammen legger frem plangrunnlaget.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen