Nå bygger vi mer vindkraft enn Sverige

Nå bygger vi mer vindkraft enn Sverige

For første gang siden elsertifikatordningen ble innført i 2012, bygges det nå mer vindkraft i Norge enn i Sverige.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vann- og vindkraftverk som til sammen vil produsere 4,7 TWh fornybar strøm i året var under bygging i Norge ved utgangen av andre kvartal.

- Vi ser nå at fornybarutbyggingen i Norge er større enn i Sverige. Svenskene bidrar fortsatt mest til å oppfylle målene i elsertifikatordningen, men den økte bygge aktiviteten i Norge bidrar til at forskjellen reduseres, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Kraftverk med en samlet årlig produksjon på nesten 8 TWh er under bygging i Norge og Sverige. Av dette er 4,7 TWh i Norge, mens 3,3 TWh i Sverige. I de svenske tallene inngår også 1,3 TWh strøm fra bioenergi. Det betyr at den pågående vann- og vindkraftutbyggingen i Norge er mer enn dobbelt så stor som tilsvarende utbygging i Sverige.

- Det ser ut til at norske utbyggere nå har fått øynene opp for elsertifikatordningen, mens svenskene kjente systemet fra før Norge ble med. I tillegg har oppgradering og bygging av nye linjer gjort at det norske strømnettet i større grad enn tidligere er klar til å ta i mot strøm fra nye kraftverk, understreker Sanderud.

Felles elsertifikatmarked

Norge og Sverige har forpliktet seg til å bygge ut 28,4 TWh ny fornybar energi innen 2021. Ved utgangen av andre kvartal hadde Sverige bygget kraftverk med en samlet produksjon på 13,5 TWh, mens Norge har fått nye kraftverk med en årlig produksjon på 2,9 TWh som inngår i målet.

Sverige og Norge hatt et felles elsertifikatmarked siden 1. januar 2012 har. Handel med elsertifikater kan skje på tvers av landene.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen