Mye kraft i Skanska

Mye kraft i Skanska

Driftsresultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte i tredje kvartal på 444 millioner kroner, mot 351 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Den samlede omsetningen i selskapene pr. tredje kvartal var 10,1 milliarder kroner, tilsvarende 9,7 milliarder i 2015. Resultatet fordeler seg med 259 millioner for entreprenøren Skanska Norge og 185 millioner for Skanska Eiendomsutvikling.

Økt ordrereserve og fotavtrykk innen kraft i entreprenørvirksomheten

I entreprenørvirksomheten i Skanska Norge økte både omsetning og driftsresultat fra samme periode i fjor. Entreprenørvirksomheten leverte en omsetning på 8,7 milliarder pr tredje kvartal 2016 (8,5 mrd i 2015), og driftsresultatet endte på 259 millioner kroner (248 mill i 2015). Resultatmarginen per 30.09.2016 er på 3%.

Totalt ble det kontrahert for 3,3 milliarder kroner i tredje kvartal, hvilket innebærer at Skanska har kontrahert for 10,1 milliarder så langt i år. Tilsvarende ble det kontrahert for 8,9 mrd samme periode i 2015. Den samlede ordrereserven for selskapet er 12,2 milliarder kroner per 3 kvartal, en økning på ca. 2,3 milliarder fra i fjor.

Virksomheten bærer preg av høy aktivitet innenfor vannkraft, hvor vi for tiden har pågående syv ulike kraftverkprosjekt. De to største er Rosten Kraftverk og Nedre Otta Kraftverk i Gudbrandsdalen. Samlet kontraktsverdi for løpende kraftprosjekt utgjør 2,2 milliarder, noe som gjør Skanska til Norges største kraftbygger.

- Realiseringen og effektiviseringen av den fornybare energiproduksjonen i norske vannkraftverk vil være et vesentlig bidrag i det grønne skiftet. Sammen med våre kunder og eiere av prosjektene, opplever vi det som betydningsfullt å bygge for et bedre samfunn. Ett av prosjektene, Storåselva Kraftverk i Nord-Trøndelag, vil bli Norges første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjekt, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød.

Økt omsetning og bedret lønnsomhet i Skanska Eiendomsutvikling

Skanska Eiendomsutvikling har omsatt for 1,855 milliard kroner pr tredje kvartal 2016, hvilket er en økning på omlag 28% fra i fjor. Driftsresultatet ble 185 millioner kroner og resultatmarginen endte på 10% (7,0% i 2015). Hittil i år har Skanska Eiendomsutvikling solgt 421 boliger, som viser en betydelig økning fra samme periode i 2015 (294).

Skanska Eiendomsutvikling har en offensiv strategi for å øke porteføljen av utviklingseiendommer for bolig og næringsformål i først og fremst Oslo, Bergen og Trondheim. Som ledd i denne strategien er investeringen i Sinsenveien 51-53 i Oslo, på ca 360 million, den største investeringen selskapet har gjort i perioden.

Stor oppmerksomhet på sikkerhet

Antall fraværsskader pr. million arbeidstimer (H1-verdi) endte på 1,7i tredje kvartal 2016. Så langt i år ligger vår H1-verdi på 2,9, hvilket representerer en økning sammenlignet med samme periode i fjor, hvor dette tallet var 2,1. Dette underbygger behovet for løpende høy oppmerksomhet på sikkerhet i alle ledd av produksjonen, og systematisk forebyggende arbeid med tilrettelegging av gode og sikre arbeidssituasjoner. Sykefraværet var 4,9% for årets første ni måneder.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen