Mye kraft i Skanska

Mye kraft i Skanska

Driftsresultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte i tredje kvartal på 444 millioner kroner, mot 351 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Den samlede omsetningen i selskapene pr. tredje kvartal var 10,1 milliarder kroner, tilsvarende 9,7 milliarder i 2015. Resultatet fordeler seg med 259 millioner for entreprenøren Skanska Norge og 185 millioner for Skanska Eiendomsutvikling.

Økt ordrereserve og fotavtrykk innen kraft i entreprenørvirksomheten

I entreprenørvirksomheten i Skanska Norge økte både omsetning og driftsresultat fra samme periode i fjor. Entreprenørvirksomheten leverte en omsetning på 8,7 milliarder pr tredje kvartal 2016 (8,5 mrd i 2015), og driftsresultatet endte på 259 millioner kroner (248 mill i 2015). Resultatmarginen per 30.09.2016 er på 3%.

Totalt ble det kontrahert for 3,3 milliarder kroner i tredje kvartal, hvilket innebærer at Skanska har kontrahert for 10,1 milliarder så langt i år. Tilsvarende ble det kontrahert for 8,9 mrd samme periode i 2015. Den samlede ordrereserven for selskapet er 12,2 milliarder kroner per 3 kvartal, en økning på ca. 2,3 milliarder fra i fjor.

Virksomheten bærer preg av høy aktivitet innenfor vannkraft, hvor vi for tiden har pågående syv ulike kraftverkprosjekt. De to største er Rosten Kraftverk og Nedre Otta Kraftverk i Gudbrandsdalen. Samlet kontraktsverdi for løpende kraftprosjekt utgjør 2,2 milliarder, noe som gjør Skanska til Norges største kraftbygger.

- Realiseringen og effektiviseringen av den fornybare energiproduksjonen i norske vannkraftverk vil være et vesentlig bidrag i det grønne skiftet. Sammen med våre kunder og eiere av prosjektene, opplever vi det som betydningsfullt å bygge for et bedre samfunn. Ett av prosjektene, Storåselva Kraftverk i Nord-Trøndelag, vil bli Norges første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjekt, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød.

Økt omsetning og bedret lønnsomhet i Skanska Eiendomsutvikling

Skanska Eiendomsutvikling har omsatt for 1,855 milliard kroner pr tredje kvartal 2016, hvilket er en økning på omlag 28% fra i fjor. Driftsresultatet ble 185 millioner kroner og resultatmarginen endte på 10% (7,0% i 2015). Hittil i år har Skanska Eiendomsutvikling solgt 421 boliger, som viser en betydelig økning fra samme periode i 2015 (294).

Skanska Eiendomsutvikling har en offensiv strategi for å øke porteføljen av utviklingseiendommer for bolig og næringsformål i først og fremst Oslo, Bergen og Trondheim. Som ledd i denne strategien er investeringen i Sinsenveien 51-53 i Oslo, på ca 360 million, den største investeringen selskapet har gjort i perioden.

Stor oppmerksomhet på sikkerhet

Antall fraværsskader pr. million arbeidstimer (H1-verdi) endte på 1,7i tredje kvartal 2016. Så langt i år ligger vår H1-verdi på 2,9, hvilket representerer en økning sammenlignet med samme periode i fjor, hvor dette tallet var 2,1. Dette underbygger behovet for løpende høy oppmerksomhet på sikkerhet i alle ledd av produksjonen, og systematisk forebyggende arbeid med tilrettelegging av gode og sikre arbeidssituasjoner. Sykefraværet var 4,9% for årets første ni måneder.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen