Multiconsult vinner fornybar-kontrakter i Pakistan
(Foto: Multiconsult)

Multiconsult vinner fornybar-kontrakter i Pakistan

Multiconsult har signert kontrakt med den tyske utviklingsbanken KfW for to miljøkonsekvensutredninger i Pakistan knyttet til det dårlige strømnettet i landet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I mange år har Pakistan lidd under alvorlig knapphet på elektrisitet. Total etterspørsel var i 2015 på 26 TW i de mest hektiske periodene, men på grunn av dårlig modernisert utstyr var det bare tilgjengelig om lag 20 TW. Myndighetene har satt i verk en handlingsplan for å bedre forholdene, og kontraktene Multiconsult har vunnet inngår i denne.

To steder i landetDen første kontrakten gjelder en miljøkonsekvensutredning for transformatorstasjonen Gharo med tilknyttet strømnett i Sind-provinsen sørøst i Pakistan. Gharo får kraft fra store private vindkraftprodusenter ved kysten utenfor Karachi.

Den andre kontrakten er en miljøkonsekvensutredning for transformatorstasjonen Chakwal med tilknyttet distribusjonsnett i delstaten Punjab nordøst i Pakistan. Chakwal mottar strøm fra vannkraftverket Tarbela.

Stor samfunnsnytte

– Det skjer en enorm satsing på fornybar energi i Pakistan nå, og det er svært givende å få være med på utviklingen. Oppdragene er faglig interessante, samarbeidspartnerne er dyktige og lokalsamfunnet trenger sårt mer strøm, sier oppdragsleder David Alan Wright i Multiconsult

Oppgradering av overføringsnettet for å minske strømtapet er et av hovedgrepene i myndighetenes handlingsplan for å bedre Pakistans strømforsyning. Andre tiltak er å få ned prisen på strøm, få ned offentlige myndigheters behandlingstid og å bedre betalingsløsningene for strømkjøp.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen