Multiconsult inngår ny rammeavtale

Multiconsult inngår ny rammeavtale

Rammeavtalen omfatter utredning, offentlige planer og tekniske hovedplaner. Avtalen har en varighet på fire år og avløser dagens rammeavtale med samme tittel.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Tildelingen ble blant annet begrunnet med at Multiconsult har meget solid og relevant kompetanse, samt at kompetansematrisen viser en robust organisasjon. Avtalen betyr svært mye for vår deltakelse i ulike faser av jernbaneprosjekter fremover, sier rammeavtaleansvarlig Håkon Bratlien.

Multiconsult har med seg Analyse & Strategi og LINK arkitektur. ProRail AS er underleverandør på signaltjenester og Rejlers på kapasitet, logistikk og elektro. Scansurvey og Terratec bistår på geodatatjenester og Movement Strategies på passasjerstrømmer. Avtalen kan forlenges med inntil 2 + 2 år og får dermed en maksimal levetid på åtte år.

Inngår avtaler med 10 rådgiverselskaper

Kontraktsmalene for de ulike avropene baserer seg på Bane NOR’s versjoner av NS 8401/02. Det er lagt inn fire ulike utgaver av kompensasjonsformater; etter medgått tid, etter medgått tid med incentiv, etter medgått tid med øvre maksimal ramme og fastpris.

– Etter omorganiseringen av Bane NOR 1. januar i år har det vært lite markedsaktivitet. Nå slår de imidlertid skikkelig på stortromma, og inngår avtaler med hele 10 ulike rådgiverselskaper. Dette lover positivt for banesatsningen i tiden fremover, sier Bratlien.

Selskapene som signerte fredag 7. juli er Asplan Viak, Cowi, Multiconsult, Niras, Norconsult, Rambøll, Sito, Sweco, Tyrens og ÅF Consult.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen