Multiconsult inngår ny rammeavtale

Multiconsult inngår ny rammeavtale

Rammeavtalen omfatter utredning, offentlige planer og tekniske hovedplaner. Avtalen har en varighet på fire år og avløser dagens rammeavtale med samme tittel.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Tildelingen ble blant annet begrunnet med at Multiconsult har meget solid og relevant kompetanse, samt at kompetansematrisen viser en robust organisasjon. Avtalen betyr svært mye for vår deltakelse i ulike faser av jernbaneprosjekter fremover, sier rammeavtaleansvarlig Håkon Bratlien.

Multiconsult har med seg Analyse & Strategi og LINK arkitektur. ProRail AS er underleverandør på signaltjenester og Rejlers på kapasitet, logistikk og elektro. Scansurvey og Terratec bistår på geodatatjenester og Movement Strategies på passasjerstrømmer. Avtalen kan forlenges med inntil 2 + 2 år og får dermed en maksimal levetid på åtte år.

Inngår avtaler med 10 rådgiverselskaper

Kontraktsmalene for de ulike avropene baserer seg på Bane NOR’s versjoner av NS 8401/02. Det er lagt inn fire ulike utgaver av kompensasjonsformater; etter medgått tid, etter medgått tid med incentiv, etter medgått tid med øvre maksimal ramme og fastpris.

– Etter omorganiseringen av Bane NOR 1. januar i år har det vært lite markedsaktivitet. Nå slår de imidlertid skikkelig på stortromma, og inngår avtaler med hele 10 ulike rådgiverselskaper. Dette lover positivt for banesatsningen i tiden fremover, sier Bratlien.

Selskapene som signerte fredag 7. juli er Asplan Viak, Cowi, Multiconsult, Niras, Norconsult, Rambøll, Sito, Sweco, Tyrens og ÅF Consult.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen