Mulighetsstudie for etablering av bytog i Trondheim

Mulighetsstudie for etablering av bytog i Trondheim

Rejlers har på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennomført mulighetsstudie for etablering av bytog med 15 minutters frekvens mellom Heimdal og Ranheim, uten full dobbeltsporutbygging.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Studien viser at det er mulig å etablere kvartersfrekvens med bytog i tillegg til gods- og fjerntogtrafikken uten å bygge dobbeltspor hele strekningen. Ved å gjennomføre en del mindre tiltak i infrastrukturen vil man få på plass tilstrekkelig antall kryssingspunkter.

  • Samtidig innkjør på Heimdal, Selsbakk, Marienborg, Lademoen, Leangen og Ranheim.
  • Ny plattform Heimdal, Selsbakk, Skansen, Lademoen, Leangen, Rotvoll, Ranheim
  • Dedikert vende- buttspor på Heimdal stasjon
  • Forlengelse av spor fra Heimdal mot Trondheim, ca. 1,8 km. Gir dobbeltsporparsell.
  • Fungerende dobbeltspor fra Marienborg til Lademoen
  • Vendespor på Ranheim
  • Plattformforlengelser på Skansen, Leangen, Rotvoll
  • Kryssingsspor Rotvoll
  • Signalregulering søndre tilsving Stavne

Studiet har vist at det er mulig å realisere framføring av den ønskede bytog-trafikken samt fjerntog og godstog ved å gjennomføre infrastrukturtiltak for 1,5 milliarder kroner.

I oppdraget inngikk også å visualisere trafikken for å vise hvordan de forskjellige togene passer sammen og krysser hverandre på de stedene der dette er mulig.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen