Mulighetsstudie for å legge en jernbanestasjon

Mulighetsstudie for å legge en jernbanestasjon

Ringeriksbanen og E16 planlegger å legge en jernbanestasjon på Sundvollen i Hole kommune utenfor Oslo. Rejlers Norge er en av tre konsulentteam som på oppdrag av Bane NOR har utarbeidet uavhengige mulighetsstudier for hvordan Sundvollen kan se ut i fremtiden.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Utbygging av jernbane og vei vil føre til mye steinmasser, og dette ønsker Bane NOR å bruke for å lage en fylling i fjorden. I tillegg ønsker man å utvikle Sundvollen til å bli et attraktivt tettsted, slik at man med dette styrker trafikkgrunnlaget for jernbanen. Derfor lyder oppgaven, som konsulentene fikk, følgende: Hvordan kan man få til en bymessig utvikling med utgangspunkt i stasjonen og fyllingen?

Nærhet til marka, fjorden og kollektivtransport

Rejlers sitt team bestod av Carl-Frederic Salicath og Cathrine Ovrid (Urbandesignere hos Rejlers), samt Dronninga Landskap og Arkitema. Norconsult og LPO arkitekter var de to andre teamene som også fikk presentere sine forslag for styringsgruppen og folkevalgte i Hole kommune onsdag 29. mars.

Rejlers sitt forslag har fått navnet "Den blå stasjonsbyen", og slik lyder deler av konklusjonen for skissene som ble presentert:

"For å kunne gi passasjergrunnlag til jernbanen må det bygges en tett, urban bydel rundt den nye stasjonen på fylling i Tyrifjorden. For å hegne om stedets identitet og verdier vil vi ta vare på den eksisterende vannkanten med sitt biologiske mangfold. Fyllingen med den nye bydelen er vist designet med et nett av kanaler som gir bydelen en blå karakter og gjør at flest mulig kan bo med Tyrifjorden, bokstavelig talt, like utenfor stuevinduet. Sundvollen kan dermed bli en unik by der man kan bo med nærhet til marka, fjorden og kollektivtransport".

Skissene vil bli utstilt på Sundvollen hotell fra 1.-15. april, og vil være åpen for besøkende.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen