Mot sikrere tider for motorsyklistene

Mot sikrere tider for motorsyklistene

Hallingplast AS har utviklet Star MC-rekkverk, som er en underskinne som monteres under autovernet. Ved treff under kollisjon vil denne vil gi etter og trygt fange opp MC- føreren, og dermed hindre at personen sklir inn i rekkverksstolpene. Rekkverket er nå har blitt EU-godkjent etter omfattende tester.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

At dette er et etterlengtet produkt fremkommer av ulykkesstatistikken. Når det gjelder dødsulykker i perioden 2005-2009 viser analyser at 34 motorsyklister ble drept i sammenstøt med gjenstander. Av disse var det 17 som ble drept som følge av at de traff ubeskyttede rekkverkstolper.

[factbox id="1"]

- Etter omfattende fullskalatesting på Lista hos Nordic Test Center for endel år tilbake, ble STAR MC-rekkverk godkjent for ettermontering på eksisterende rekkverk i Norge. Godkjenningen var da basert på en visuell vurdering av skadene på testdukken som viste seg å være ubetydelige, sier Roar Sannem, markedssjef Hallingplast.

Testing og europeisk godkjenning

Det har vært et klart mål for Hallingplast å få en internasjonal godkjenning for sitt STAR MC-rekkverk for å kunne markedsføre dette i land utenfor Norge. For å oppnå en slik godkjenning er det nødvendig å gjennomføre CEN tester med betegnelse EN1317-8 og EN1317-2.

- EN1317 -8 krever to tester hvor en dukke med størrelse, vekt, påkledning og hjelm som en MC-fører blir kjørt inn med hodet først i 30 graders vinkel mot rekkverket i 60 km/t. I den ene testen går dukken inn mot MC-rekkverket mellom stolpene, i den andre mot MC- rekkverket der dette er festet til stolpen. Dukken er utstyr med en rekke instrumenter i hode og hals som registrerer påkjenningene under kollisjonen med MC-rekkverket. Påkjenningene må da ligge under visse verdier basert på hva et menneske tåler, sier Sannem.

Dette er omfattende, teknisk krevende og kostbare tester. Det er i dag bare to laboratorier som har de meget kostbare dukkene med instrumenter og som derfor kan utføre EN1317-8 tester . Det ene er i Spania, det andre i Lyon i Frankrike.

[img id="1"]

- Vi har i 2013 og 2014 utført en rekke tester i Lyon i samarbeid med Vik Ørsta AS og deres samarbeidspartner i Sverige Birsta AB. Begge disse selskapene er en del av konsernet SafeRoad. STAR MC-skinne har vært montert på deres vegrekkverk. For kort tid tilbake ble det gitt en Europeisk godkjenning av STAR MC-rekkverk montert på standard stålskinnerekkverk produsert av Vik Ørsta, fortsetter han.

Viktig samarbeid

Samarbeidet mellom Statens vegvesen og Norsk Motorsykkel Union om mål og strategi for å redusere ulykker med motorsykler og mopeder er viktig for å bedre trafikksikkerheten, og utfordrer etablerte aktører i markedet til å tenke nytt. Det store antall ulykker med lette motorsykler krever økt innsats for å bedre denne situasjonen.

- EU godkjenningen av det norske STAR MC-rekkverket er en viktig anerkjennelse av det arbeidet som har vært gjort med tanke på produktutvikling og er et viktig incentiv til å fortsette denne satsningen, avslutter Sannem.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen