Moss Lufthavn Rygge legger ned driften

Moss Lufthavn Rygge legger ned driften

Rygge Sivile lufthavn (RSL) besluttet tirsdag å legge ned driften fra og med 1. november, forutsatt at Ryanair reduserer sin trafikk slik de har varslet.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Jeg synes det er synd at Rygge Sivile Lufthavn ikke har funnet grunnlag for videre drift. Rygge har hatt et godt tilbud til sin kundegruppe og vært et supplement til de lufthavnene Avinor driver i Norge. Vårt inntrykk er at Rygge sivile lufthavn (RSL) har drevet meget profesjonelt, og vi har vanskelig for å se at vi eller noen andre kan drive lufthavnen med større lønnsomhet, sier konsernsjef i Avinor Falk-Petersen.

- RSL har i flere år vært en viktig kunde for Avinor Flysikring. Det er for tidlig for oss å si noe om hva som vil skje med våre Avinor-ansatte på Rygge. Vi vil nå ha tett dialog med RSL, berørte ansatte og deres foreninger for å finne best mulig løsninger, sier administrerende direktør i Avinor Flysikring, Anders Kirsebom.

Flyseteavgiften bør stanses

- Regjeringen mener tydeligvis at det er viktigere med 1000 nye tiltaksplasser enn å ivareta 1000 eksisterende arbeidsplasser på Rygge. Fellesforbundet mener at den foreslåtte flyseteavgiften ikke bør innføres, slik at arbeidsplassene kan reddes, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Kommentaren kommer etter at styret for flyplassen i går vedtok å legge den ned fordi det ikke lenger vil være lønnsomt å drive som følge av flyseteavgiften.

- Fellesforbundet mener at et forslag om en slik avgift må konsekvensutredes, slik vi har tradisjon for i Norge. Det undergraver tilliten til det politiske systemet i Norge at en slik avgift bokstavelig talt vedtas over natten, avsutter han.

Ingen tilrettelegging for Ryanair på Oslo Lufthavn

- Det irske lavprisselskapet Ryanair kan starte med ruter på Oslo Lufthavn fra 1. september, hvis selskapet selv ønsker det, meddeler Aftenposten.

 Avinor har ingen planer for særskilt tilrettelegging for lavprisselskaper.

- Vi er opptatt av å legge forholdene godt til rette for våre store kunder av flyplassene, men alle flyselskaper er velkommen, så fremt man har fått tildelt slot-tider. I Avinor behandler vi alle likt og det innebærer at alle tilbys like betingelser, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor og fortsetter:

- Så fremt et flyselskap har fått tildelt slot-tider, står alle flyselskap med nødvendige godkjenninger fritt til å fly ved våre lufthavner. Her er det likebehandling av alle flyselskaper, og avgiftsnivået er fastsatt av Samferdselsdepartementet for samtlige lufthavner, sier konsernsjef Falk-Petersen.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen