Monterer droptanker laget av XL-rør på Sørum i Akershus

Monterer droptanker laget av XL-rør på Sørum i Akershus

Den 16. juni ble en ny og spennende droptank montert i Størsrudveien på Sørum i Akershus. Denne tanken består nemlig av fem stk. Wavin XL-rør med innvendig diameter på 1600 mm, hvert rør med lengde på 6 meter. Det er maskinentreprenør Åge Haverstad AS som utfører dette prosjektet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Så vidt jeg vet er dette første gang en droptank laget av plastrør blir brukt her i landet, opplyser en fornøyd produktsjef VA Vidar Handal i Norsk Wavin. Han er kommet hit til Sørum for å bistå i arbeidet med sammenmonteringen av rørene. – Men denne løsningen er brukt med suksess flere ganger, både i Danmark og Sverige. Ja, i resten av Europa også.

Vi var tilstede denne morgenen da entreprenøren startet arbeidet med å skjøte de store rørdelene sammen. Det samme er Leif Bjarne Steinbakken fra Ahlsell. Han har kommet ens ærend fra Hamar for å overvåke og ikke minst få en praktisk veiledning i monteringen av XL-rørene.

– Hvorfor anbefalte dere en såpass utradisjonell løsning på droptanken?

– Glassfibertanker er jo det som vanligvis brukes til dette, svarer Steinbakken. – Men denne løsningen med Wavin XL-rør viste seg å være et nytt og innovativt alternativ, derfor valgte Åge Haverstad å gå for den. Vi synes dette er et spennende og godt valg.

[factbox id="1"]

– Dessuten ville det vært umulig å få fraktet en glassfibertank av denne dimensjonen opp hit, tilføyer Handal. – Dermed måtte flere tanker ha blitt skjøtet sammen, og dette ville gjort installasjonen langt mindre solid enn denne løsningen med XL-rør. Dessuten forblir PE-materialet i disse elastisk ved frost, mens glassfiber gjerne blir sprøtt.

– Droptanken skal brukes både til trykkutjevning og fordrøyning, forteller Steinbakken.– I ene enden av tanken skal det settes opp et overbygg. Avløpsvannet pumpes så inn, og så sørger gravitasjonen for at vannet renner gjennom tanken og videre nedover til renseanlegget.

Åge Haverstad AS har mer enn 50 ansatte og holder til på Sør-Fron i Gudbrandsdalen. Oppdragsgiveren deres på dette prosjektet er Midtre Romerike Avløpsselskap (MIRA IKS). Dette er et interkommunalt selskap som i januar 2015 overtok ansvaret for avløp og rensing i kommunene Gjerdrum, Sørum og Fet. Planen er at alt avløpsvann fra disse kommunene skal føres ned til Miras prosessanlegg som nå er under bygging, der vannet skal renses før det slippes ut i Glomma. I den forbindelse skal det totalt legges ned 33 km ledningsnett og bygges 7 pumpestasjoner og 4 fordrøyningsbassenger.

– Åge Haverstad AS er utførende på et delstrekk på 2,7 km av ledningsnettet, sier Steinbakken.

Skjøtingen av XL-rørene skjer ved at det påsettes to tetningsringer på spissenden av det ene røret, før denne og muffen på den andre rørenden blir smurt godt inn med glidemiddel. Ved hjelp av stropper og gravemaskin blir deretter rørdelene koblet sammen. Noen ytterligere låsemekanisme er ikke nødvendig.

Vi følger nøye med på arbeidet med skjøtingen, som går forbausende raskt og smertefritt. Før lunsj er allerede tre av de fem rørdelene sammenkoblet.

– Da de gjorde den siste sammenkoblingen, holdt jeg meg i bakgrunnen og bare fulgte med. Så dette synes de tydeligvis var ganske så enkelt, smiler Vidar Handal.

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen