Monstad kai bygges av Stjern entreprenør AS

Monstad kai bygges av Stjern entreprenør AS

Stjern Entreprenør er tildelt kontrakten for bygging av ny kai på Monstad. Kaien og havneområdet innenfor blir mottakssted for mer enn 200 vindturbiner til Fosen Vind og være navet i en krevende logistikkoperasjon med over 1000 store transporter.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten for å bygge dypvannskai ved Østre Strandaunskjæret på Monstad er tildelt Stjern Entreprenør AS etter en tilbudskonkurranse med forhandlinger. Arbeidet med kaien vil starte i slutten av mars og ferdigstilles mot slutten av året.

Havneområdet blir mottakssted for mer enn 200 vindturbiner

Vindmøllene som skal reises i vindparkene på Fosen fraktes med skip fra Danmark. Kaien på Monstad er nødvendig for å ta imot turbinkomponenter til vindparkene på Roan, Storheia, Kvendalsfjellet og Harbaksfjellet. Dette er tårnelementer, naceller og blader med lengder på nesten 60 meter. Kaien vil bli 74 meter lang.

De første vindturbinene kommer til Monstad kai i 2018, og kjøres til Roan vindpark for montering der. I 2019 ankommer vindturbinene for montering på Storheia, og i 2020 kommer turen til Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen