Moderniserer Veitvet T-banestasjon

Moderniserer Veitvet T-banestasjon

Fra mandag 27.juni starter arbeidene med å modernisere Veitvet T-banestasjon. T-banetrafikken skal avvikles mest mulig uten hindringer i anleggsperioden.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sporveien Oslo AS har inngått avtale med PA-Entreprenør AS i forbindelse med denne oppgraderingen.

Alle arbeider er planlagt og skal gjennomføres med fokus på best mulig punktlighet for T-banetrafikken.

Det er planlagt en del nattarbeider for å ivareta høy punktlighet og færrest mulig ulemper for de reisende.

Dette skal utføres på Veitvet stasjon:

  • Overflatebehandling av hele stasjonen
  • Bygging av nye trapper i trappehuset
  • Bygging av nye trapper og betong mur mot Veitvet senter
  • Utskifting av alle kabler
  • Utskifting av hovedtavle
  • Oppgradering av tekniske rom
  • Asfalteringsarbeid på adkomstveier
  • Oppgradering av strømtilførsel til stasjonen.
  • Gravearbeid mellom Hubroveien og stasjonsbygg og mellom stasjonen og Veitvet senter

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen