Moderniserer Veitvet T-banestasjon

Moderniserer Veitvet T-banestasjon

Fra mandag 27.juni starter arbeidene med å modernisere Veitvet T-banestasjon. T-banetrafikken skal avvikles mest mulig uten hindringer i anleggsperioden.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sporveien Oslo AS har inngått avtale med PA-Entreprenør AS i forbindelse med denne oppgraderingen.

Alle arbeider er planlagt og skal gjennomføres med fokus på best mulig punktlighet for T-banetrafikken.

Det er planlagt en del nattarbeider for å ivareta høy punktlighet og færrest mulig ulemper for de reisende.

Dette skal utføres på Veitvet stasjon:

  • Overflatebehandling av hele stasjonen
  • Bygging av nye trapper i trappehuset
  • Bygging av nye trapper og betong mur mot Veitvet senter
  • Utskifting av alle kabler
  • Utskifting av hovedtavle
  • Oppgradering av tekniske rom
  • Asfalteringsarbeid på adkomstveier
  • Oppgradering av strømtilførsel til stasjonen.
  • Gravearbeid mellom Hubroveien og stasjonsbygg og mellom stasjonen og Veitvet senter

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen